สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ธัญบุรี ได้  96  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 138 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ธัญรัตน์ ได้  86  เหรียญทอง  37  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 135 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สายปัญญารังสิต ได้  78  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 119 เหรียญ 
อันดับที่ 4  นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ได้  72  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 116 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้  66  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 105 เหรียญ 
อันดับที่ 6  หนองเสือวิทยาคม ได้  63  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 97 เหรียญ 
อันดับที่ 7  วัดเขียนเขต ได้  36  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สารสาสน์วิเทศรังสิต ได้  34  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 9  มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ได้  34  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 10  เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้  28  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 66 เหรียญ 
อันดับที่ 11  เตรียมบัณฑิต ได้  18  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ได้  16  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 13  บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ได้  12  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 14  วัดราษฎร์ศรัทธาราม ได้  12  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 15  อุดมศึกษา รังสิต ได้  7  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ระเบียบวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 17  อุดมวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 18  พระวิสุทธิวงส์ ได้  2  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 19  มัธยมนครรังสิต ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ