สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ธัญบุรี 42 29 16 87
2 ธัญรัตน์ 33 22 25 80
3 สายปัญญารังสิต 27 26 19 72
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 26 15 8 49
5 หนองเสือวิทยาคม 23 17 12 52
6 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 20 24 23 67
7 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 18 11 2 31
8 สารสาสน์วิเทศรังสิต 8 4 14 26
9 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 6 7 7 20
10 วัดเขียนเขต 5 8 7 20
11 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 3 1 3 7
12 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 2 4 3 9
13 เตรียมบัณฑิต 1 5 3 9
14 พระวิสุทธิวงส์ 1 0 1 2
15 มัธยมนครรังสิต 1 0 0 1
16 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 0 3 3 6
17 ระเบียบวิทยา 0 3 2 5
18 อุดมศึกษา รังสิต 0 2 0 2
19 อุดมวิทยา 0 1 1 2
รวม 216 182 149 547

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]