ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 072
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 657
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 4
5 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 71 เงิน 5
6 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 70 เงิน 6
7 วัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 69 ทองแดง 7
8 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 8
9 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 8
10 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 8
11 อุดมศึกษา รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 8
12 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 8
13 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 0 เข้าร่วม
14 พระวิสุทธิวงส์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ระเบียบวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 94 ทอง 4
5 วัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93 ทอง 5
6 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 91 ทอง 6
7 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง 7
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 87 ทอง 8
9 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86 ทอง 9
10 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84 ทอง 10
11 อุดมศึกษา รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83 ทอง 11
12 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 12
13 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77 เงิน 13
14 มัธยมนครรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 14
15 เตรียมบัณฑิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73 เงิน 15
16 พระวิสุทธิวงส์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 16
17 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 652
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 98.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ระเบียบวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมบัณฑิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88.33 ทอง 4
5 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง 5
6 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 87.33 ทอง 6
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86.67 ทอง 7
8 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85.67 ทอง 8
9 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84.33 ทอง 9
10 อุดมวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83.33 ทอง 10
11 วัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82 ทอง 11
12 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81.67 ทอง 12
13 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81 ทอง 13
14 มัธยมนครรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80 ทอง 14
15 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 202
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 266
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 267
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 71.33 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 725
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82 ทอง 4
5 อุดมศึกษา รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81 ทอง 5
6 วัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 6
7 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77 เงิน 7
8 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76 เงิน 8
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76 เงิน 8
10 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 10
11 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 66 ทองแดง 11
12 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 63 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 724
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 4
5 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 4
6 วัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82 ทอง 6
7 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80 ทอง 7
8 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80 ทอง 7
9 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77 เงิน 9
10 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72 เงิน 10
11 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 71 เงิน 11
12 อุดมศึกษา รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67 ทองแดง 12
13 ระเบียบวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 63 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุดมวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73.67 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 264
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88.33 ทอง 4
5 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86.33 ทอง 5
6 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 723
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83.40 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 647
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85.20 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 646
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86.20 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 645
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระวิสุทธิวงส์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 66 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 4
5 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 70 เงิน 5
6 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 624
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระวิสุทธิวงส์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75.33 เงิน 4
5 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73.66 เงิน 5
6 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73 เงิน 6
7 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 70 เงิน 7
8 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 057
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 4
5 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68 ทองแดง 5
6 เตรียมบัณฑิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83 ทอง 4
5 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 5
6 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 6
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73 เงิน 7
8 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73 เงิน 7
9 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68 ทองแดง 9
10 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 623
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76 เงิน 4
5 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 70.33 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 87 ทอง 4
5 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 5
6 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80 ทอง 6
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 7
8 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 8
9 เตรียมบัณฑิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72 เงิน 9
10 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 71 เงิน 10
11 มัธยมนครรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68 ทองแดง 11
12 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 12
13 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 13
14 ระเบียบวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90 ทอง 4
5 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 5
6 มัธยมนครรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 4
5 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 4
6 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82 ทอง 6
7 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน 4
5 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 5
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72 เงิน 6
7 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 68 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77 เงิน 4
5 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 5
6 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72 เงิน 6
7 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 70 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 629
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 4
5 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 4
6 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 6
7 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 91 ทอง 4
5 สายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88 ทอง 5
6 ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 6
7 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84 ทอง 7
8 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77 เงิน 8
9 วัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน