ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 606
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 96.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 94.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81.80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน