ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 65 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 64 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนระเบียบวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน