งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี สนามข้างสระน้ำ บริเวณหน้าอาคารพลศึกษาหลังเก่า 11 ต.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี สนามข้างสระน้ำ บริเวณหน้าอาคารพลศึกษาหลังเก่า 11 ต.ค. 2562 09.00 - 10.15
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพิกุลทอง 11 ต.ค. 2562 09.00-10.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพิกุลทอง 11 ต.ค. 2562 10.00-11.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพิกุลทอง 11 ต.ค. 2562 11.00-12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ต.ค. 2562 09.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ต.ค. 2562 09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ต.ค. 2562 09.00-10.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ต.ค. 2562 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]