งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ระเบียงฝั่งตะวันตก 11 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00 เวลาตามกำหนดของคณะกรรมการ
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ระเบียงฝั่งตะวันตก 11 ต.ค. 2562 09.00 - 16.30 ขึ้นอยู่กับกำกหนดการของคณะกรรมการ
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ระเบียงฝั่งตะวันออก 11 ต.ค. 2562 09.00 - 16.30 เวลาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ระเบียงฝั่งทิศตะวันออก 11 ต.ค. 2562 09.00 - 16.30 เวลาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
-
-
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
-
-
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
-
-
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]