งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 429 11 ต.ค. 2562 09.00 - 12.00 ให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 439 11 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00 ให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 434 11 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00 ให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 436 11 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00 ให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00 ให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00 ให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ICT 100 ปีหลวงพ่อจรัญฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมอัมพวัน 11 ต.ค. 2562 09.00 - 12.00 ให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ICT 100 ปีหลวงพ่อจรัญฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมอัมพวัน 11 ต.ค. 2562 13.00 - 16.00 ให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 11 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00 ให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 426 11 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00 ให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 ห้อง ลานสนามกีฬาชั้น2 11 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00 ให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 ห้อง ลานสนามกีฬาชั้น2 11 ต.ค. 2562 09.00 - 16.00 ให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]