งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 - 12.00 รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 - 12.00 รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 11 ต.ค. 2562 09.00 - 12.00 รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00 รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 ห้อง ห้องสุขศึกษา 1 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 12.00 รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 ห้อง ห้องสุขศึกษา 2 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 - 12.00 รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]