งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2562 09.00-10.00 เก็บตัวห้อง222
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2562 10.10-11.00 เก็บตัวห้อง222
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 11 ต.ค. 2562 09.00-11.00 เก็บตัวห้อง212
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 11 ต.ค. 2562 09.00-10.00 เก็บตัวห้อง212
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง215
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง215
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00 อาจย้ายสถานที่แข่งขันไปห้อง221 หลังเวลา 10.00 น
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 219 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00 อาจย้ายสถานที่แข่งขันไปห้อง222 หลังเวลา 10.00 น
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 11 ต.ค. 2562 09.00-10.00 เก็บตัวห้อง227
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 11 ต.ค. 2562 10.10-10.40 เก็บตัวห้อง227
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 11 ต.ค. 2562 09.00-09.20 เก็บตัวห้อง227
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 11 ต.ค. 2562 09.30-09.50 เก็บตัวห้อง227
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 11 ต.ค. 2562 10.10-11.00 เก็บตัวห้อง227
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 11 ต.ค. 2562 10.00-10.40 เก็บตัวห้อง227
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 11 ต.ค. 2562 11.00-12.00 เก็บตัวห้อง227
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 11 ต.ค. 2562 11.00-11.30 เก็บตัวห้อง227
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 11 ต.ค. 2562 09.00-10.00 เก็บตัวห้อง227
25 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 11 ต.ค. 2562 11.30-12.30 เก็บตัวห้อง227
26 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]