สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 42 103 65
2 002 โรงเรียนทองเอนวิทยา 28 79 50
3 003 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 71 148 109
4 004 โรงเรียนบางระจันวิทยา 94 232 136
5 005 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 26 60 47
6 006 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 49 88 69
7 009 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 55 110 83
8 010 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 45 87 57
9 012 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 64 126 87
10 011 โรงเรียนสิงห์บุรี 135 388 220
11 013 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 21 50 37
12 015 โรงเรียนอินทร์บุรี 127 318 199
13 007 โรงเรียนพระกุมารเยซู 21 36 28
14 014 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 0 0 0
15 008 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 25 35 31
รวม 803 1860 1218
3078

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]