สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิงห์บุรี 132 2 0 0 134
2 อินทร์บุรี 96 19 6 2 121
3 บางระจันวิทยา 56 15 13 5 84
4 ท่าช้างวิทยาคาร 39 18 7 5 64
5 สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 38 9 8 6 55
6 ศรีวินิตวิทยาคม 29 9 7 0 45
7 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 26 12 7 4 45
8 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 23 8 5 5 36
9 ค่ายบางระจันวิทยาคม 22 9 5 4 36
10 ทองเอนวิทยา 18 5 2 2 25
11 บ้านแป้งวิทยา 15 7 2 2 24
12 มัธยมเทศบาล ๔ 14 3 1 5 18
13 หัวไผ่วิทยาคม 13 2 3 1 18
14 พระกุมารเยซู 10 5 1 2 16
รวม 531 123 67 43 721