สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิงห์บุรี 91 23 16 130 132 2 0 0 134
2 อินทร์บุรี 36 42 18 96 92 18 6 2 116
3 บางระจันวิทยา 12 21 14 47 56 15 13 5 84
4 ท่าช้างวิทยาคาร 7 10 15 32 39 18 7 5 64
5 สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 5 14 11 30 38 9 8 6 55
6 หัวไผ่วิทยาคม 5 3 2 10 11 2 3 1 16
7 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 4 8 6 18 23 8 5 5 36
8 ค่ายบางระจันวิทยาคม 4 6 6 16 21 9 5 4 35
9 ทองเอนวิทยา 4 5 5 14 18 5 2 2 25
10 มัธยมเทศบาล ๔ 4 1 2 7 14 3 1 5 18
11 บ้านแป้งวิทยา 3 2 7 12 15 7 2 2 24
12 ศรีวินิตวิทยาคม 2 7 5 14 26 7 7 0 40
13 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 1 3 7 11 21 12 7 4 40
14 พระกุมารเยซู 1 2 5 8 10 5 1 2 16
รวม 179 147 119 445 516 120 67 43 703