สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิงห์บุรี 91 23 16 130 132 2 0 0 134
2 อินทร์บุรี 40 43 18 101 96 19 6 2 121
3 บางระจันวิทยา 12 21 14 47 56 15 13 5 84
4 ท่าช้างวิทยาคาร 7 10 15 32 39 18 7 5 64
5 หัวไผ่วิทยาคม 6 4 2 12 13 2 3 1 18
6 สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 5 14 11 30 38 9 8 6 55
7 ศรีวินิตวิทยาคม 5 9 5 19 29 9 7 0 45
8 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 4 8 6 18 23 8 5 5 36
9 ค่ายบางระจันวิทยาคม 4 6 6 16 22 9 5 4 36
10 ทองเอนวิทยา 4 5 5 14 18 5 2 2 25
11 มัธยมเทศบาล ๔ 4 1 2 7 14 3 1 5 18
12 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 3 4 9 16 26 12 7 4 45
13 บ้านแป้งวิทยา 3 2 7 12 15 7 2 2 24
14 พระกุมารเยซู 1 2 5 8 10 5 1 2 16
รวม 189 152 121 462 531 123 67 43 721