สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สิงห์บุรี ได้  132  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 134 เหรียญ 
อันดับที่ 2  อินทร์บุรี ได้  96  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 121 เหรียญ 
อันดับที่ 3  บางระจันวิทยา ได้  56  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 84 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ท่าช้างวิทยาคาร ได้  39  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้  38  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ศรีวินิตวิทยาคม ได้  29  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 7  พรหมบุรีรัชดาภิเษก ได้  26  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ได้  23  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ค่ายบางระจันวิทยาคม ได้  22  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ทองเอนวิทยา ได้  18  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 11  บ้านแป้งวิทยา ได้  15  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 12  มัธยมเทศบาล ๔ ได้  14  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 13  หัวไผ่วิทยาคม ได้  13  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 14  พระกุมารเยซู ได้  10  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ