สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สิงห์บุรี 91 23 16 130
2 อินทร์บุรี 40 43 18 101
3 บางระจันวิทยา 12 21 14 47
4 ท่าช้างวิทยาคาร 7 10 15 32
5 หัวไผ่วิทยาคม 6 4 2 12
6 สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 5 14 11 30
7 ศรีวินิตวิทยาคม 5 9 5 19
8 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 4 8 6 18
9 ค่ายบางระจันวิทยาคม 4 6 6 16
10 ทองเอนวิทยา 4 5 5 14
11 มัธยมเทศบาล ๔ 4 1 2 7
12 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 3 4 9 16
13 บ้านแป้งวิทยา 3 2 7 12
14 พระกุมารเยซู 1 2 5 8
รวม 189 152 121 462

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]