สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 022 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 69 138 110
2 001 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 105 254 164
3 002 โรงเรียนกุศลวิทยา 31 66 48
4 020 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 51 104 72
5 021 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 61 159 88
6 023 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 72 143 105
7 024 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 119 299 180
8 025 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 151 416 239
9 026 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 67 142 88
10 030 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 35 59 46
11 032 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 105 199 147
12 003 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 93 202 130
13 005 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 29 56 35
14 017 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 61 122 87
15 018 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 24 46 40
16 019 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 0 0 0
17 027 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 44 91 62
18 028 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 7 8 7
19 029 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 53 133 79
20 031 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 23 64 41
21 033 โรงเรียนอันนาลัย 41 84 54
22 034 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 13 21 15
23 016 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 28 47 37
24 014 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 5 5 5
25 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 44 71 54
รวม 1331 2929 1933
4862

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]