สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สมุทรสาครวิทยาลัย ได้  113  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 146 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สมุทรสาครบูรณะ ได้  93  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 115 เหรียญ 
อันดับที่ 3  กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" ได้  66  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 102 เหรียญ 
อันดับที่ 4  อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ได้  59  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 96 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร ได้  48  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ 
อันดับที่ 6  วัดธรรมจริยาภิรมย์ ได้  38  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สมุทรสาครวุฒิชัย ได้  30  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 8  วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) ได้  29  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 9  บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) ได้  29  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ได้  28  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 11  วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ได้  27  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สามชัยวิเทศศึกษา ได้  25  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 13  เทศบาลบ้านมหาชัย ได้  23  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 14  พันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้  14  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 15  อันนาลัย ได้  13  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ทานตะวันไตรภาษา ได้  13  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ประชินนุสรณ์ ได้  13  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 18  บ้านปล่องเหลี่ยม ได้  11  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 19  กุศลวิทยา ได้  9  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 20  หลักสองส่งเสริมวิทยา ได้  7  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 21  อนุสรณ์ศุภมาศ ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 22  อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 23  เทศบาลอ้อมน้อย ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว ได้  0  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ