สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สมุทรสาครวิทยาลัย 47 33 17 97
2 สมุทรสาครบูรณะ 31 28 22 81
3 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 17 10 11 38
4 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 16 22 16 54
5 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 13 3 5 21
6 เทศบาลบ้านมหาชัย 10 4 1 15
7 เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 9 9 14 32
8 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 7 8 6 21
9 วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 6 6 7 19
10 สามชัยวิเทศศึกษา 6 4 5 15
11 ประชินนุสรณ์ 5 3 3 11
12 สมุทรสาครวุฒิชัย 3 10 6 19
13 บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 3 6 6 15
14 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 3 5 3 11
15 บ้านปล่องเหลี่ยม 2 1 3 6
16 กุศลวิทยา 2 1 0 3
17 อนุสรณ์ศุภมาศ 2 0 3 5
18 ทานตะวันไตรภาษา 1 4 4 9
19 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 1 3 1 5
20 หลักสองส่งเสริมวิทยา 1 0 2 3
21 อันนาลัย 0 3 3 6
22 อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 0 2 2 4
23 เทศบาลอ้อมน้อย 0 0 1 1
24 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0 0
รวม 185 165 141 491

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]