ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
>> ห้องแข่งขันคอมพิวเตอร์ 1  
>> ห้องแข่งขันคอมพิวเตอร์ 2
>> ห้องแข่งขันคอมพิวเตอร์ 4
>> ห้องแข่งขันคอมพิวเตอร์ ICT

>> ตารางการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์สำหรับรายการที่จะใช้อุปกรณ์ในการแข่งขัน
เช่น หูฟัง  ไมโครโฟน  เป็นต้น 
เพื่อความสะดวกให้โรงเรียนจัดเตรียมมาใช้ในการแข่งขันได้

ทางศูนย์แข่งขันจะมีสำรองไว้ให้ใช้แค่บางส่วนครับ

** จุดลงทะเบียนจะอยู่อาคารประชาร่วมใจ ด้านหน้าอาคาร 1 **
** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0875108950 ครูโน๊ต ศูนย์คอมพิวเตอร์ **
วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2562 เวลา 21:09 น.