งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 614 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 615 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 3 ห้อง 733 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 3 ห้อง 734 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 3 ห้อง 735 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 3 ห้อง 736 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 612 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 613 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 724 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 723 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 624 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 625 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 623 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]