งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 327 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 337 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 427 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621 29 ก.ย. 2562 10.30-12.30 ห้องเก็บตัว อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 433 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 436 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ทวารวดี 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]