งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 548 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 546 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 535 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 536 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง สุวรรณภูมิ 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง สุวรรณภูมิ 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531-532 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 524 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 545 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 543 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 527 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 541 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 631 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 632 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 526 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
25 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 542 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
26 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]