แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอู่ทอง 143 122 87.14% 12 8.57% 5 3.57% 1 0.71% 140
2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 144 116 80.56% 16 11.11% 7 4.86% 5 3.47% 144
3 โรงเรียนดอนคาวิทยา 75 50 68.49% 11 15.07% 10 13.7% 2 2.74% 73
4 โรงเรียนบางลี่วิทยา 83 44 53.66% 20 24.39% 7 8.54% 11 13.41% 82
5 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 72 39 55.71% 13 18.57% 11 15.71% 7 10% 70
6 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 68 37 58.73% 10 15.87% 9 14.29% 7 11.11% 63
7 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 65 37 59.68% 9 14.52% 12 19.35% 4 6.45% 62
8 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 65 35 56.45% 15 24.19% 8 12.9% 4 6.45% 62
9 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 76 32 48.48% 14 21.21% 12 18.18% 8 12.12% 66
10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 60 29 51.79% 11 19.64% 7 12.5% 9 16.07% 56
11 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 43 20 50% 9 22.5% 6 15% 5 12.5% 40
12 โรงเรียนรัตนศึกษา 18 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
13 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 19 11 61.11% 3 16.67% 0 0% 4 22.22% 18
14 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 32 9 28.13% 5 15.63% 11 34.38% 7 21.88% 32
15 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 19 7 36.84% 3 15.79% 3 15.79% 6 31.58% 19
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]