สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  อู่ทอง ได้  122  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 139 เหรียญ 
อันดับที่ 2  บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้  116  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 139 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ดอนคาวิทยา ได้  50  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 71 เหรียญ 
อันดับที่ 4  บางลี่วิทยา ได้  44  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 71 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สระยายโสมวิทยา ได้  39  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ภาวนาภิมณฑ์พิทยา ได้  37  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 7  อู่ทองศึกษาลัย ได้  37  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สองพี่น้องวิทยา ได้  35  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สระกระโจมโสภณพิทยา ได้  32  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 10  บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ได้  29  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 11  หนองวัลย์เปรียงวิทยา ได้  20  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 12  รัตนศึกษา ได้  13  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 13  บ่อสุพรรณวิทยา ได้  11  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 14  แม่พระประจักษ์ ได้  9  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ