สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อู่ทอง 76 32 9 117
2 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 53 39 27 119
3 บางลี่วิทยา 10 19 14 43
4 ดอนคาวิทยา 10 17 10 37
5 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 9 11 14 34
6 สระยายโสมวิทยา 8 8 12 28
7 สองพี่น้องวิทยา 8 6 9 23
8 หนองวัลย์เปรียงวิทยา 6 8 4 18
9 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 5 7 9 21
10 อู่ทองศึกษาลัย 5 6 9 20
11 สระกระโจมโสภณพิทยา 5 5 7 17
12 รัตนศึกษา 5 1 3 9
13 บ่อสุพรรณวิทยา 2 1 1 4
14 แม่พระประจักษ์ 1 3 0 4
15 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 0 3 1 4
รวม 203 166 129 498

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]