งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวครู, นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน
ในกรณีที่ระบบปิดการแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวครู , นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ถ้าโรงเรียนใดต้องการแก้ไขชื่อหรือเปลี่ยนตัวครู, นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันให้มาขอแก้ไขที่จุดรับรายงานตัวหน้าห้องแข่งขันแต่ละกิจกรรมในวันแข่งขันได้ ♦ รับสมัครคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติจังหวัดสมุทรปราการ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2562  http://gg.gg/referee-silapa69_spk1

  เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกรายการ วันที่ 3 ก.ย. 2562 เวลา 13.00 น.     ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

  เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมประชุม จัดตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในวันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
 

----ระดับเขตพื้นที่----   
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 20 - 26 ส.ค. 2562  
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 27 ส.ค. 2562   
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 27 ส.ค. - 10 ก.ย. 2562   
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 10 - 13 ก.ย. 2562 
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 14 -15 ,21 ก.ย. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 14 - 15, 21 ก.ย. 2562    
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  17 ก.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2562 


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 - 16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 18 - 24  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธ.ค. 2562

 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 11
จำนวนทีม 818
จำนวนนักเรียน 1,749
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,252
จำนวนกรรมการ 560
ครู+นักเรียน 3,001
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,561
ประกาศผลแล้ว 174/174 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 7
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 22
สัปดาห์ที่แล้ว 44
เดือนนี้ 56
เดือนที่แล้ว 348
ปีนี้ 3,873
ทั้งหมด 77,997