งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ...ประกาศ... 
เปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขัน
สาระวิทยาศาสตร์  กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
จาก เดิม ห้องประชุมโรงเรียนบางซ้ายวิทยา เปลี่ยนเป็น ศาลาวัดบางซ้ายใน (ชั้นล่าง)
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. 

 
 ...ประชาสัมพันธ์... 
กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-6
เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันไปเอง ดังนี้
1.กระดานการแข่งขันและชุดการแข่งขันทั้งหมด
2.นาฬิกาจับเวลา เตรียมโหลดแอพฯให้เรียบร้อย


กิจกรรมเอแม็ก สาระคณิตศาสตร์
1.แจ้งเปลี่ยนเวลาแข่งขันเป็น 09.00-16.00
            2.ให้โรงเรียนดาวน์โหลดโปรมแกรมนาฬิกาตามกติก

 ...ประกาศ... 
ขอให้โรงเรียนที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน + ครู
นำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวจริงที่ลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียน
พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน ไปในวันแข่งขันด้วย
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน


   แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน    
   แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้ฝึกสอน    

***********************************
ประกาศ !!!
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (ระดับเขตพื้นที่)
จะเริ่มการแข่งวันระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2562  ขอให้โรงเรียน
ที่จะนำนักเรียนไปแข่งขันตรวจสอบสถานที่แข่งขันก่อนล่วงหน้า 1 วัน
เพื่อเป็นการสะดวกในการนำนักเรียนไปแข่ง โดยตรวจสอบสถานที่แข่งขัน
ได้ที่หน้าเว็บงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2)
ดูได้จากตารางการแข่งขันด้านซ้ายมือ แล้วเลือกกลุ่มสาระที่จะแข่งขัน ******************************

*** การแข่งระดับเขตพื้นที่ ***   
โอนข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียนสู่ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 28 ก.ย.2562      
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู วันที่  1  ต.ค.  2562 เป็นต้นไป
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่  8 -10  ต.ค. 2562   
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่  11  ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป


****************************************************


---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-   
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค วันที่ 1 - 16 พ.ย. 2562      
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 18 - 24  พ.ย. 2562   
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 26  พ.ย.  2562 เป็นต้นไป   
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7 - 9 ธ.ค. 2562
ผู้ประสานงานแต่ละสาระ
นายกนก  คล้ายมุข     
กลุ่มสาระศิลปะ  0818535262
นายวัชระ  ทองนิล             
กลุ่มสาระสังคมศึกษา /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0809365676
นางสมใจ  นรินทร์นอก       
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  0991865559
นางพินิจ  แสงอรุณ           
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์ /หุ่นยนต์  0818065701
นางชนิดา  ยินดีเขต           
กลุ่มสาระภาษาไทย  0851481953
นางสาวอุษา  วีระสัย         
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  0817015389
นางสาวเพ็ญพรรณ  กรึงไกร 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  0813643369
นางขนิฎฐา  ทองเพ็ชร       
ปฐมวัย /การศึกษาพิเศษ  0982514047
นางศิริพร  พงษ์แตง           
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  0892155798

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 188
จำนวนทีม 2,256
จำนวนนักเรียน 5,071
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,384
จำนวนกรรมการ 1,123
ครู+นักเรียน 8,455
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,578
ประกาศผลแล้ว 230/271 (84.87%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 7
เมื่อวาน 18
สัปดาห์นี้ 173
สัปดาห์ที่แล้ว 275
เดือนนี้ 118
เดือนที่แล้ว 157
ปีนี้ 2,908
ทั้งหมด 210,446