สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพญาไท  
2 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)  
3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  
4 โรงเรียนราชวินิต  
5 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  
6 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  
7 โรงเรียนวัดหนัง  
8 โรงเรียนสายน้ำทิพย์  
9 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  
12 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  
13 โรงเรียนโฆสิตสโมสร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา นักวิชาการศึกษา โทร 086 445 9694 Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]