งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2562 09.00-11.00 -
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2562 09.00-11.00 -
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารพระมหาชนก ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 10 ต.ค. 2562 09.00-11.00 -
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารใกล้รุ่ง ชั้น 2 ห้อง โรงยิม 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00 ส่งเล่มโครงงานภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนราชวินิต จำนวน 6 เล่ม
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารใกล้รุ่ง ชั้น 2 ห้อง โรงยิม 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00 ส่งเล่มโครงงานภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนราชวินิต จำนวน 5 เล่ม
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารใกล้รุ่ง ชั้น 2 ห้อง โรงยิม 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00 ส่งเล่มโครงงานภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนราชวินิต จำนวน 5 เล่ม
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารใกล้รุ่ง ชั้น 2 ห้อง โรงยิม 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00 ส่งเล่มโครงงานภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนราชวินิต จำนวน 4 เล่ม
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.6 10 ต.ค. 2562 09.00-11.30 -
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.5 10 ต.ค. 2562 09.00-11.30 -
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารพ่อหลวง ชั้น 1 ห้อง ประชุมแสงเทียน 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารชัยพัฒนา ชั้น 2 ห้อง ประชุมสายฝน 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารชัยพัฒนา ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 - ป.5/7 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00 ให้นำกระดานเอแม็ทของตนเองมาในวันแข่งขันด้วย
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารพ่อหลวง ชั้น 2 ห้อง ป.4/9 - ป.4/11 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00 ให้นำกระดานเอแม็ทของตนเองมาในวันแข่งขันด้วย
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารชัยพัฒนา ชั้น 2 ห้อง ป.5/8 - ป.5/9 10 ต.ค. 2562 09.00-11.00 -
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารชัยพัฒนา ชั้น 2 ห้อง ป.5/10 10 ต.ค. 2562 09.00-11.00 -
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารชัยพัฒนา ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 - ป.6/8 10 ต.ค. 2562 09.00-10.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนราชวินิต อาคารชัยพัฒนา ชั้น 3 ห้อง ป.6/9 - ป.6/10 10 ต.ค. 2562 09.00-10.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต อาคารชัยพัฒนา ชั้น 3 ห้อง ป.6/11 10 ต.ค. 2562 09.00-10.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา นักวิชาการศึกษา โทร 086 445 9694 Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]