งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียน 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องอัจฉริยภาพ 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โรงอาหาร ป.5 /ห้องประชุมโรงเรียน 9 ต.ค. 2562 9.00
-
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ห้อง สนามโรงเรียน 9 ต.ค. 2562 9.00
-
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ห้อง สนามโรงเรียน 9 ต.ค. 2562 9.00
-
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ห้อง สนามโรงเรียน 9 ต.ค. 2562 9.00
-
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ห้อง สนามโรงเรียน 9 ต.ค. 2562 9.00
-
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 2,3 8 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 47
9.00 ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ภายในวันศุกร์วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ก่อน 16.00 น.
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 3 8 ต.ค. 2562 9.00 ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ภายในวันศุกร์วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ก่อน 16.00 น.
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 3,4 8 ต.ค. 2562 9.00 ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ภายในวันศุกร์วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ก่อน 16.00 น.
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 3 8 ต.ค. 2562 9.00 ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ภายในวันศุกร์วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ก่อน 16.00 น.
12 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารนักเรียน ป.6 8 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20

9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 21 - 52
9.00 ลำดับการแข่งขัน ให้เรียงตามการมาลงทะเบียนในวันที่แข่งขันตามกำหนด โรงเรียนใดรายงานตัวก่อนแข่งขันก่อน
13 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารนักเรียน ป.6 8 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 10
9.00 ลำดับการแข่งขัน ให้เรียงตามการมาลงทะเบียนในวันที่แข่งขันตามกำหนด โรงเรียนใดรายงานตัวก่อนแข่งขันก่อน
14 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 4 8 ต.ค. 2562 9.00 ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ภายในวันศุกร์วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ก่อน 16.00 น.
15 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ อาคาร 3 ชั้น 4 8 ต.ค. 2562 9.00 ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ภายในวันศุกร์วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ก่อน 16.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา นักวิชาการศึกษา โทร 086 445 9694 Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]