งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2562 09.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม อ.ว.น. 4 ต.ค. 2562 09.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง Discoveries 4 ต.ค. 2562 09.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 ป.1/3 3 ต.ค. 2562 09.00น.
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร2, ชั้น 3 ห้อง ป..5/4 ป.5/3 3 ต.ค. 2562 09.00น.
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 3 ต.ค. 2562 09.00 น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง Conference 3 ต.ค. 2562 09.00น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง Conference 3 ต.ค. 2562 09.00 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 3 ชั้น ดาดฟ้า ห้อง หัองพละ 4 ต.ค. 2562 09.00 น.
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ห้องประชุม ชั้น 1 ห้อง เวทีหน้าห้องประชุม 3 ต.ค. 2562 09.00 น.
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องอนุบาล 3 ต.ค. 2562 09.00น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ป.2 3 ต.ค. 2562 09.00 น.
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.4/1 ป.4/2 3 ต.ค. 2562 09.00 น.
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 ชั้น 2 และ 3 ห้อง ป.1/1 ป.1/4 ป.5/4 4 ต.ค. 2562 9.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 ชั้น 3, 4 ห้อง ป.5/1 ป.6/4 ป.6/1 4 ต.ค. 2562 9.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ห้องการงานอาชีพ 4 ต.ค. 2562 09.00 น.
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง วัดหนัง ชั้น 1 ห้อง วัดหนัง 4 ต.ค. 2562 09.00 น.
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่ออนุบาล 4 ต.ค. 2562 09.00น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา นักวิชาการศึกษา โทร 086 445 9694 Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]