สรุปเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 64 19 6 10 89
2 อนุบาลพิบูลเวศม์ 44 16 8 6 68
3 พญาไท 40 24 9 3 73
4 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 35 28 16 18 79
5 ราชวินิต 33 17 10 6 60
6 คลองปักหลัก 31 21 11 8 63
7 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 29 14 6 9 49
8 อนุบาลวัดนางนอง 29 12 5 10 46
9 พระตำหนักสวนกุหลาบ 27 17 10 16 54
10 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 25 15 9 9 49
11 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 21 22 10 1 53
12 โสมาภานุสสรณ์ 20 15 10 12 45
13 ประทุมอนุสรณ์ 20 13 4 3 37
14 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 19 29 12 20 60
15 กฤตศิลป์วิทยา 19 12 3 6 34
16 ฤทธิยะวรรณาลัย 19 10 12 4 41
17 ประถมทวีธาภิเศก 19 8 8 7 35
18 บางขุนเทียนศึกษา 19 5 3 3 27
19 เชิดเจิมศิลป์ 18 19 9 2 46
20 วัดอมรินทราราม 18 12 10 10 40
21 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 18 5 4 5 27
22 เสนานิคม 18 5 3 2 26
23 โสมาภาพัฒนา 17 27 10 16 54
24 สายน้ำทิพย์ 17 13 19 9 49
25 วลีรัตน์วิทยา 17 10 2 5 29
26 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 16 32 20 23 68
27 โฆสิตสโมสร 16 15 16 11 47
28 วัฒนาวิทยาลัย 16 8 9 2 33
29 อนุบาลวัดปรินายก 14 14 10 13 38
30 ทุ่งมหาเมฆ 14 13 10 12 37
31 เผดิมศึกษา 14 12 8 11 34
32 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 14 10 8 6 32
33 บูรณะศึกษา 14 10 7 7 31
34 ไทยนิยมสงเคราะห์ 14 6 4 6 24
35 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 13 12 7 12 32
36 ราชวินิตประถมบางแค 13 10 5 10 28
37 ดวงวิภา 13 9 1 6 23
38 ถนอมพิศวิทยา 13 8 12 7 33
39 ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 13 2 0 0 15
40 วัดปลูกศรัทธา 12 15 8 18 35
41 วัดโพธิ์ทอง 12 12 7 9 31
42 วัดประยุรวงศาวาส 12 11 11 10 34
43 ภารตวิทยาลัย 12 8 5 2 25
44 วัดปากบึง 12 6 5 5 23
45 ปัญญาศักดิ์ 12 6 5 5 23
46 วีรสุนทร 12 4 5 11 21
47 สารสาสน์วิเทศบางบอน 12 3 6 5 21
48 วัดบึงบัว 11 12 5 9 28
49 โสมาภา 11 11 15 9 37
50 วิชูทิศ 11 9 5 9 25
51 วัดบางเตย 11 8 4 6 23
52 ลาซาล 11 5 6 5 22
53 พิบูลอุปถัมภ์ 10 15 12 10 37
54 สรรพาวุธวิทยา 10 13 15 5 38
55 วัดหงส์รัตนาราม 10 7 8 10 25
56 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 10 7 5 7 22
57 เคหะชุมชนลาดกระบัง 10 6 4 3 20
58 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 9 15 12 7 36
59 วัดเวตวันธรรมาวาส 9 10 6 14 25
60 วัดลานบุญ 9 9 5 5 23
61 ไทยคริสเตียน 9 8 9 5 26
62 วัดโสมนัส 9 7 12 8 28
63 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 9 6 10 10 25
64 บ้านบางกะปิ 9 5 5 5 19
65 วัดบุณยประดิษฐ์ 9 3 9 10 21
66 วัดกก 9 3 5 2 17
67 วัดพลมานีย์ 9 3 2 4 14
68 วัดพลับพลาชัย 8 13 15 6 36
69 โชคชัย 8 11 5 5 24
70 อัสสัมชัญแผนกประถม 8 2 0 0 10
71 วัดหนัง 7 15 13 14 35
72 วัดตะกล่ำ ประเวศ 7 14 8 9 29
73 ไผทอุดมศึกษา 7 10 9 7 26
74 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 7 10 1 0 18
75 วัดทิพพาวาส 7 8 4 4 19
76 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 7 8 2 7 17
77 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 7 5 5 1 17
78 สุดใจวิทยา 7 5 4 1 16
79 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 7 4 3 5 14
80 บ้านนายเหรียญ 7 4 2 3 13
81 วัดชัยมงคล 7 4 2 0 13
82 อรรถวิทย์ 7 4 1 9 12
83 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 7 3 1 1 11
84 อัสสัมชัญธนบุรี 7 1 1 4 9
85 ประชานิเวศน์ 7 1 1 4 9
86 วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) 6 11 3 7 20
87 วัดนาคปรก 6 8 7 4 21
88 เปี่ยมสุวรรณวิทยา 6 8 4 12 18
89 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 6 16 12 28
90 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 6 6 0 0 12
91 สาธิตพัฒนา 6 5 8 8 19
92 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 6 5 2 2 13
93 ปราโมชวิทยารามอินทรา 6 4 9 10 19
94 แม่พระฟาติมา 6 4 3 8 13
95 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 6 4 2 2 12
96 จารุวัฒนานุกุล 6 3 4 1 13
97 วัดกำแพง 6 3 1 2 10
98 วัดกระจับพินิจ 6 3 0 2 9
99 วัดนาคนิมิตร 6 0 1 4 7
100 ฐานปัญญา 5 12 4 5 21
101 พระแม่มารี 5 11 6 7 22
102 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5 10 4 6 19
103 ประถมนนทรี 5 8 5 5 18
104 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 5 8 4 5 17
105 วัดด่าน 5 8 3 9 16
106 บางกอกทวิวิทย์ 5 7 3 5 15
107 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 5 4 7 8 16
108 ปาณยาพัฒนาการ 5 4 4 0 13
109 เซนต์คาเบรียล 5 4 3 0 12
110 วิชากร 5 0 0 0 5
111 ประชาภิบาล 4 9 0 2 13
112 จินดามณี 4 7 4 14 15
113 เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ 4 5 3 5 12
114 วัดอุทัยธาราม 4 4 8 3 16
115 วัดสัมพันธวงศ์ 4 4 2 3 10
116 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 4 3 2 0 9
117 วัดลาดปลาเค้า 4 2 1 0 7
118 หมู่บ้านเศรษฐกิจ 4 2 0 0 6
119 สุขฤทัย 4 1 2 1 7
120 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 4 0 2 2 6
121 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 4 0 0 0 4
122 วัดไทร 4 0 0 0 4
123 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4 0 0 0 4
124 วัดบางประทุนนอก 4 0 0 0 4
125 กงลี้จงซัน 4 0 0 0 4
126 สีตบุตรบำรุง 3 11 3 7 17
127 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 3 8 8 14 19
128 วัดชัยชนะสงคราม 3 8 8 6 19
129 ศุภกรณ์วิทยา 3 7 4 10 14
130 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 3 7 4 3 14
131 อุดมศึกษา 3 6 8 12 17
132 อันวารุ้ลอิสลาม 3 5 4 6 12
133 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 3 4 6 8 13
134 ผ่องพลอยอนุสรณ์ 3 4 3 4 10
135 วิจิตรวิทยา 3 3 7 2 13
136 มหาวีรานุวัตร 3 3 4 5 10
137 สารสาสน์สุขสวัสดิ์ 3 3 4 5 10
138 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 3 3 1 1 7
139 บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 3 3 0 3 6
140 วัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 3 1 0 3 4
141 เพชรถนอม 3 1 0 2 4
142 ศุภวรรณ 3 0 1 4 4
143 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 3 0 1 0 4
144 วัดเลียบราษฎร์บำรุง 3 0 1 0 4
145 วัดเจ้ามูล 2 8 11 15 21
146 โชคชัยหทัยราษฎร์ 2 8 10 7 20
147 สุภาคมศึกษา 2 3 7 7 12
148 วัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) 2 3 2 2 7
149 ธนินทรวิทยา 2 3 1 5 6
150 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 2 3 1 5 6
151 เพ็ญสมิทธิ์ 2 2 3 6 7
152 วัดใหม่ช่องลม 2 2 1 3 5
153 วัดศรีสุดาราม 2 2 1 1 5
154 วัดใหม่พิเรนทร์ 2 2 1 1 5
155 วัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) 2 2 1 0 5
156 ราชบพิธ 2 2 0 1 4
157 สารสาสน์พิทยา 2 2 0 0 4
158 วัดสังฆราชา 2 1 2 4 5
159 แสงหิรัญวิทยา 2 0 2 0 4
160 วัดอัมพวา 2 0 1 1 3
161 ภาษานุสรณ์บางแค 2 0 1 0 3
162 วัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) 2 0 0 2 2
163 สารสาสน์เอกตรา 2 0 0 0 2
164 วัดเกาะสุวรรณาราม 2 0 0 0 2
165 วัดช่างเหล็ก 1 5 4 10 10
166 วัดพระยาทำ 1 3 1 0 5
167 วัดชนะสงคราม 1 2 4 6 7
168 พิบูลประชาสรรค์ 1 2 3 3 6
169 สวัสดีวิทยา 1 2 2 2 5
170 วัดลาดพร้าว 1 2 0 0 3
171 ดาราคาม 1 1 4 4 6
172 สุเหร่าทรายกองดิน 1 1 2 1 4
173 วัดเจ้าอาม 1 1 0 1 2
174 สองภาษาลาดพร้าว 1 1 0 0 2
175 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 1 1 0 0 2
176 วัดศาลาแดง 1 1 0 0 2
177 วัดสุทธาโภชน์ 1 0 1 1 2
178 วัดบางปะกอก 1 0 0 0 1
179 การเคหะท่าทราย 1 0 0 0 1
180 พิพัฒนา 1 0 0 0 1
181 สมิทธิพงษ์ 1 0 0 0 1
182 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 1 0 0 0 1
183 อำนวยพิทยา 1 0 0 0 1
184 สุเหร่าดอนสะแก 0 5 1 3 6
185 ธนบุรีศึกษา 0 3 5 5 8
186 สุจิณณ์วดี 0 3 2 5 5
187 พร้อมมิตรพิทยา 0 3 2 0 5
188 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 3 2 0 5
189 กสิณธรวิทยา 0 2 4 1 6
190 ศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) 0 2 3 2 5
191 บ้านขุนประเทศ 0 2 2 4 4
192 ราชินีบน 0 2 2 1 4
193 ชุมทางตลิ่งชัน 0 2 0 0 2
194 วัดหนองใหญ่ 0 2 0 0 2
195 อรรถญาสาธิต 0 1 2 1 3
196 ทิวไผ่งาม 0 1 2 0 3
197 คาเบรียลอุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
198 วัดแสมดำ 0 1 0 0 1
199 แสงอรุณ 0 0 2 0 2
200 วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) 0 0 1 1 1
201 อำนวยศิลป์ 0 0 1 0 1
202 รางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ 0 0 1 0 1
203 วัดคู้บอน 0 0 1 0 1
204 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 0 0 1 0 1
205 อำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 0 0 0 2 0
206 วัดพระเชตุพน 0 0 0 1 0
207 วัดกระทุ่มเสือปลา 0 0 0 0 0
208 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 0 0 0 0 0
209 ทุ่งสองห้อง (คุปต้างเฐียรอุทิศ) 0 0 0 0 0
รวม 1,568 1,256 903 977 4,704