สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 23 12 4 39 65 20 7 10 92
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 14 9 6 29 35 28 17 19 80
3 พระตำหนักสวนกุหลาบ 10 6 2 18 27 17 10 17 54
4 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 9 8 4 21 19 30 12 21 61
5 อนุบาลพิบูลเวศม์ 9 7 9 25 45 18 8 6 71
6 พญาไท 8 6 5 19 41 25 9 3 75
7 ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 8 1 2 11 13 2 0 0 15
8 คลองปักหลัก 7 10 4 21 31 21 11 8 63
9 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 7 6 3 16 17 32 20 25 69
10 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 5 6 6 17 25 15 11 9 51
11 ไทยนิยมสงเคราะห์ 5 5 2 12 14 6 4 6 24
12 วัดปากบึง 5 2 2 9 12 6 5 5 23
13 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 5 2 2 9 7 8 2 7 17
14 วัดทิพพาวาส 5 2 0 7 7 8 4 4 19
15 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 5 0 1 6 18 5 4 5 27
16 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 4 7 3 14 31 14 6 9 51
17 อนุบาลวัดนางนอง 4 7 3 14 29 13 6 11 48
18 สายน้ำทิพย์ 4 3 3 10 17 15 20 9 52
19 วัดกก 4 2 2 8 9 3 5 2 17
20 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 4 1 6 11 13 12 7 12 32
21 วลีรัตน์วิทยา 4 0 2 6 17 10 2 6 29
22 วัดโสมนัส 4 0 1 5 9 7 13 8 29
23 วีรสุนทร 4 0 0 4 13 5 5 11 23
24 เสนานิคม 3 5 0 8 18 5 3 2 26
25 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 3 4 1 8 21 22 12 1 55
26 วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) 3 2 4 9 6 11 3 7 20
27 วัดหงส์รัตนาราม 3 2 2 7 10 7 9 10 26
28 วัดบึงบัว 3 1 1 5 11 12 5 9 28
29 โฆสิตสโมสร 3 0 1 4 16 16 18 11 50
30 วัดลานบุญ 2 3 2 7 9 9 5 5 23
31 อัสสัมชัญแผนกประถม 2 3 1 6 8 2 0 0 10
32 ราชวินิต 2 2 9 13 33 19 11 6 63
33 ประถมทวีธาภิเศก 2 2 3 7 19 9 8 8 36
34 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 2 1 5 20 10 13 5 43
35 เคหะชุมชนลาดกระบัง 2 1 3 6 12 7 4 3 23
36 วัดปลูกศรัทธา 2 1 1 4 12 15 9 18 36
37 สารสาสน์วิเทศบางบอน 2 1 1 4 12 4 6 6 22
38 วิชูทิศ 2 1 0 3 11 9 5 9 25
39 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 2 1 0 3 7 4 3 5 14
40 วัดกำแพง 2 1 0 3 6 3 1 2 10
41 วัดบุณยประดิษฐ์ 2 0 5 7 9 3 11 10 23
42 วัดอมรินทราราม 2 0 2 4 19 13 11 10 43
43 บางขุนเทียนศึกษา 2 0 2 4 19 5 3 3 27
44 ปัญญาศักดิ์ 2 0 2 4 12 7 5 5 24
45 ไผทอุดมศึกษา 2 0 1 3 7 10 9 7 26
46 ประทุมอนุสรณ์ 1 3 2 6 21 13 4 3 38
47 ราชวินิตประถมบางแค 1 2 3 6 13 10 5 10 28
48 วัดนาคนิมิตร 1 2 2 5 6 0 1 4 7
49 เซนต์คาเบรียล 1 2 2 5 5 4 3 0 12
50 วิจิตรวิทยา 1 2 2 5 3 3 7 2 13
51 ทุ่งมหาเมฆ 1 2 1 4 15 14 11 12 40
52 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 2 1 4 7 6 5 2 18
53 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 1 2 1 4 7 3 1 1 11
54 วัดชัยมงคล 1 2 0 3 7 4 2 0 13
55 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 1 1 3 5 6 6 0 0 12
56 โสมาภานุสสรณ์ 1 1 2 4 20 17 10 13 47
57 พิบูลอุปถัมภ์ 1 1 2 4 10 15 13 10 38
58 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 1 1 1 3 7 10 2 0 19
59 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
60 วัดไทร 1 1 1 3 4 0 0 0 4
61 โสมาภาพัฒนา 1 1 0 2 17 28 12 16 57
62 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1 1 0 2 5 4 7 8 16
63 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 1 0 2 4 0 0 0 4
64 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1 0 3 4 14 11 8 7 33
65 สุดใจวิทยา 1 0 3 4 8 5 5 1 18
66 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 1 0 2 3 6 5 2 2 13
67 อนุบาลวัดปรินายก 1 0 1 2 14 15 11 13 40
68 สรรพาวุธวิทยา 1 0 1 2 10 15 16 5 41
69 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 1 0 1 2 10 7 6 7 23
70 บ้านนายเหรียญ 1 0 1 2 7 4 2 3 13
71 สุเหร่าทรายกองดิน 1 0 1 2 1 2 2 2 5
72 โสมาภา 1 0 0 1 11 11 15 9 37
73 ไทยคริสเตียน 1 0 0 1 9 8 9 6 26
74 บางกอกทวิวิทย์ 1 0 0 1 5 7 3 5 15
75 วัดลาดปลาเค้า 1 0 0 1 4 2 1 0 7
76 หมู่บ้านเศรษฐกิจ 1 0 0 1 4 2 0 0 6
77 วัดบางประทุนนอก 1 0 0 1 4 0 0 0 4
78 อันวารุ้ลอิสลาม 1 0 0 1 3 5 4 6 12
79 มหาวีรานุวัตร 1 0 0 1 3 3 4 5 10
80 วัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 1 0 0 1 3 1 0 3 4
81 วัดสังฆราชา 1 0 0 1 2 1 2 4 5
82 แสงหิรัญวิทยา 1 0 0 1 2 0 2 0 4
83 สารสาสน์เอกตรา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
84 สองภาษาลาดพร้าว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
85 วัดบางปะกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 0 5 0 5 4 0 2 2 6
87 เผดิมศึกษา 0 4 2 6 14 12 10 11 36
88 วัดประยุรวงศาวาส 0 3 1 4 14 11 11 10 36
89 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 0 2 3 5 9 6 12 10 27
90 วัดโพธิ์ทอง 0 2 1 3 12 12 8 10 32
91 วัดเวตวันธรรมาวาส 0 2 1 3 9 10 6 14 25
92 วัดอุทัยธาราม 0 2 1 3 4 4 9 3 17
93 ดวงวิภา 0 2 0 2 13 9 2 6 24
94 ลาซาล 0 2 0 2 11 6 7 5 24
95 บ้านบางกะปิ 0 2 0 2 9 5 5 5 19
96 อรรถวิทย์ 0 2 0 2 7 4 3 9 14
97 วัดนาคปรก 0 2 0 2 6 8 8 4 22
98 พระแม่มารี 0 2 0 2 5 11 7 7 23
99 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 0 2 0 2 3 4 1 1 8
100 วัฒนาวิทยาลัย 0 1 3 4 16 8 10 2 34
101 ภารตวิทยาลัย 0 1 3 4 12 8 6 2 26
102 วัดพลมานีย์ 0 1 2 3 9 3 2 4 14
103 วัดตะกล่ำ ประเวศ 0 1 2 3 7 14 8 10 29
104 เชิดเจิมศิลป์ 0 1 1 2 18 21 9 2 48
105 ถนอมพิศวิทยา 0 1 1 2 14 8 14 7 36
106 อัสสัมชัญธนบุรี 0 1 1 2 7 1 1 4 9
107 ประชานิเวศน์ 0 1 1 2 7 1 1 4 9
108 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 0 1 1 2 6 4 2 2 12
109 กงลี้จงซัน 0 1 1 2 4 0 0 0 4
110 วัดบางเตย 0 1 0 1 11 8 4 6 23
111 ประถมนนทรี 0 1 0 1 5 8 5 5 18
112 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 0 1 0 1 4 4 2 0 10
113 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 0 1 0 1 3 7 4 3 14
114 อุดมศึกษา 0 1 0 1 3 6 9 12 18
115 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 0 1 0 1 3 4 6 8 13
116 สารสาสน์สุขสวัสดิ์ 0 1 0 1 3 4 4 5 11
117 ธนินทรวิทยา 0 1 0 1 2 4 2 6 8
118 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 0 1 0 1 2 4 2 5 8
119 ราชบพิธ 0 1 0 1 2 2 0 1 4
120 วัดอัมพวา 0 1 0 1 2 0 1 1 3
121 วัดเกาะสุวรรณาราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
122 วัดลาดพร้าว 0 1 0 1 1 2 0 0 3
123 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
124 วัดสุทธาโภชน์ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
125 การเคหะท่าทราย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 พร้อมมิตรพิทยา 0 1 0 1 0 3 2 0 5
127 บูรณะศึกษา 0 0 4 4 14 12 7 7 33
128 ปราโมชวิทยารามอินทรา 0 0 2 2 6 4 12 10 22
129 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 0 2 2 3 0 1 0 4
130 กฤตศิลป์วิทยา 0 0 1 1 19 12 3 6 34
131 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 1 1 9 15 15 7 39
132 โชคชัย 0 0 1 1 8 12 6 5 26
133 เปี่ยมสุวรรณวิทยา 0 0 1 1 6 8 4 14 18
134 จารุวัฒนานุกุล 0 0 1 1 6 3 6 1 15
135 วัดกระจับพินิจ 0 0 1 1 6 3 0 2 9
136 วัดด่าน 0 0 1 1 5 8 4 9 17
137 เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ 0 0 1 1 4 5 3 5 12
138 สุขฤทัย 0 0 1 1 4 1 4 2 9
139 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 0 0 1 1 3 8 10 14 21
140 วัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 0 0 2 2
141 วัดช่างเหล็ก 0 0 1 1 1 5 4 10 10
142 พิพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
143 อำนวยศิลป์ 0 0 1 1 0 0 1 0 1
144 วัดพลับพลาชัย 0 0 0 0 8 13 17 6 38
145 วัดหนัง 0 0 0 0 7 16 14 14 37
146 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 6 6 18 12 30
147 สาธิตพัฒนา 0 0 0 0 6 6 8 8 20
148 แม่พระฟาติมา 0 0 0 0 6 4 3 8 13
149 ฐานปัญญา 0 0 0 0 5 12 4 5 21
150 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 0 0 0 5 11 4 6 20
151 ประชาภิบาล 0 0 0 0 5 11 0 2 16
152 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 5 8 4 5 17
153 ปาณยาพัฒนาการ 0 0 0 0 5 6 5 0 16
154 วิชากร 0 0 0 0 5 0 0 0 5
155 จินดามณี 0 0 0 0 4 7 4 14 15
156 วัดสัมพันธวงศ์ 0 0 0 0 4 4 2 3 10
157 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0 4 1 1 0 6
158 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 3 11 3 7 17
159 วัดชัยชนะสงคราม 0 0 0 0 3 8 8 7 19
160 ศุภกรณ์วิทยา 0 0 0 0 3 7 4 10 14
161 ผ่องพลอยอนุสรณ์ 0 0 0 0 3 4 3 4 10
162 บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 3 3 0 3 6
163 เพชรถนอม 0 0 0 0 3 1 0 2 4
164 ศุภวรรณ 0 0 0 0 3 0 1 4 4
165 วัดเลียบราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
166 วัดเจ้ามูล 0 0 0 0 2 8 12 16 22
167 โชคชัยหทัยราษฎร์ 0 0 0 0 2 8 11 7 21
168 สุภาคมศึกษา 0 0 0 0 2 3 7 7 12
169 วัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 2 3 3 2 8
170 วัดใหม่ช่องลม 0 0 0 0 2 3 1 3 6
171 เพ็ญสมิทธิ์ 0 0 0 0 2 2 3 6 7
172 วัดศรีสุดาราม 0 0 0 0 2 2 2 1 6
173 วัดใหม่พิเรนทร์ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
174 วัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
175 สารสาสน์พิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
176 วัดศาลาแดง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
177 วัดพระยาทำ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
178 วัดชนะสงคราม 0 0 0 0 1 2 4 6 7
179 พิบูลประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 3 3 6
180 สวัสดีวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 2 5
181 ดาราคาม 0 0 0 0 1 1 4 4 6
182 วัดเจ้าอาม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
183 สมิทธิพงษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 อำนวยพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 สุเหร่าดอนสะแก 0 0 0 0 0 5 1 3 6
187 สุจิณณ์วดี 0 0 0 0 0 4 3 5 7
188 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 0 3 5 5 8
189 บ้านขุนประเทศ 0 0 0 0 0 3 2 4 5
190 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
191 กสิณธรวิทยา 0 0 0 0 0 2 4 1 6
192 ศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) 0 0 0 0 0 2 3 2 5
193 ราชินีบน 0 0 0 0 0 2 2 1 4
194 ชุมทางตลิ่งชัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
195 วัดหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
196 อรรถญาสาธิต 0 0 0 0 0 1 2 1 3
197 ทิวไผ่งาม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
198 คาเบรียลอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 วัดแสมดำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 แสงอรุณ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
201 วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
202 รางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 วัดคู้บอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205 อำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
206 วัดพระเชตุพน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 วัดกระทุ่มเสือปลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 ทุ่งสองห้อง (คุปต้างเฐียรอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 247 223 198 668 1,589 1,305 975 1,000 3,869