สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 17 10 4 31 55 18 7 10 80
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 12 8 6 26 31 27 17 19 75
3 อนุบาลพิบูลเวศม์ 9 7 9 25 45 18 8 6 71
4 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 8 5 1 14 12 28 11 21 51
5 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 7 6 3 16 17 32 20 25 69
6 พระตำหนักสวนกุหลาบ 7 6 2 15 24 17 10 17 51
7 คลองปักหลัก 6 6 3 15 25 19 10 8 54
8 ไทยนิยมสงเคราะห์ 5 5 2 12 14 6 4 6 24
9 พญาไท 5 4 4 13 34 20 6 3 60
10 วัดปากบึง 5 2 2 9 12 6 5 5 23
11 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 5 2 2 9 7 8 2 7 17
12 วัดทิพพาวาส 5 2 0 7 7 8 4 4 19
13 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 4 7 3 14 30 14 6 9 50
14 วัดกก 4 2 2 8 9 3 5 2 17
15 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 4 1 5 10 11 12 6 12 29
16 วลีรัตน์วิทยา 4 0 2 6 17 10 2 6 29
17 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 4 0 1 5 17 5 4 5 26
18 วีรสุนทร 4 0 0 4 13 5 5 11 23
19 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 3 5 4 12 20 14 11 9 45
20 เสนานิคม 3 5 0 8 18 5 3 2 26
21 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 3 4 1 8 21 22 12 1 55
22 สายน้ำทิพย์ 3 2 3 8 14 15 20 9 49
23 อนุบาลวัดนางนอง 2 3 2 7 20 12 6 11 38
24 วัดลานบุญ 2 3 2 7 9 9 5 5 23
25 อัสสัมชัญแผนกประถม 2 3 1 6 8 2 0 0 10
26 ราชวินิต 2 2 9 13 33 19 11 6 63
27 วัดปลูกศรัทธา 2 1 1 4 12 15 9 18 36
28 สารสาสน์วิเทศบางบอน 2 1 1 4 12 4 6 6 22
29 วิชูทิศ 2 1 0 3 11 9 5 9 25
30 วัดบึงบัว 2 1 0 3 8 11 5 9 24
31 วัดกำแพง 2 1 0 3 6 3 1 2 10
32 วัดบุณยประดิษฐ์ 2 0 5 7 9 3 11 10 23
33 วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) 2 0 4 6 3 8 3 7 14
34 วัดอมรินทราราม 2 0 2 4 19 13 11 10 43
35 ปัญญาศักดิ์ 2 0 2 4 12 7 5 5 24
36 เคหะชุมชนลาดกระบัง 2 0 2 4 10 6 4 3 20
37 ไผทอุดมศึกษา 2 0 1 3 7 10 9 7 26
38 วัดโสมนัส 2 0 0 2 4 7 13 8 24
39 ประทุมอนุสรณ์ 1 3 2 6 21 13 4 3 38
40 วัดนาคนิมิตร 1 2 2 5 6 0 1 4 7
41 เซนต์คาเบรียล 1 2 2 5 5 4 3 0 12
42 วิจิตรวิทยา 1 2 2 5 3 3 7 2 13
43 ฤทธิยะวรรณาลัย 1 2 1 4 19 10 13 4 42
44 ทุ่งมหาเมฆ 1 2 1 4 15 14 11 12 40
45 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 2 1 4 7 6 5 2 18
46 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 1 2 1 4 7 3 1 1 11
47 วัดชัยมงคล 1 2 0 3 7 4 2 0 13
48 ประถมทวีธาภิเศก 1 1 3 5 17 9 7 8 33
49 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 1 1 3 5 6 6 0 0 12
50 โสมาภานุสสรณ์ 1 1 2 4 20 17 10 13 47
51 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
52 วัดไทร 1 1 1 3 4 0 0 0 4
53 โสมาภาพัฒนา 1 1 0 2 17 28 12 16 57
54 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 1 1 0 2 6 4 3 5 13
55 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1 1 0 2 5 4 7 8 16
56 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 1 0 2 4 0 0 0 4
57 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1 0 3 4 14 11 8 7 33
58 สุดใจวิทยา 1 0 3 4 8 5 5 1 18
59 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 1 0 2 3 6 5 2 2 13
60 บางขุนเทียนศึกษา 1 0 1 2 15 4 2 3 21
61 อนุบาลวัดปรินายก 1 0 1 2 14 15 11 13 40
62 สรรพาวุธวิทยา 1 0 1 2 10 15 16 5 41
63 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 1 0 1 2 10 7 6 7 23
64 บ้านนายเหรียญ 1 0 1 2 7 4 2 3 13
65 สุเหร่าทรายกองดิน 1 0 1 2 1 2 2 2 5
66 โฆสิตสโมสร 1 0 0 1 13 15 18 11 46
67 โสมาภา 1 0 0 1 11 11 15 9 37
68 ไทยคริสเตียน 1 0 0 1 9 8 9 6 26
69 บางกอกทวิวิทย์ 1 0 0 1 5 7 3 5 15
70 วัดลาดปลาเค้า 1 0 0 1 4 2 1 0 7
71 หมู่บ้านเศรษฐกิจ 1 0 0 1 4 2 0 0 6
72 วัดบางประทุนนอก 1 0 0 1 4 0 0 0 4
73 อันวารุ้ลอิสลาม 1 0 0 1 3 5 4 6 12
74 วัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 1 0 0 1 3 1 0 3 4
75 มหาวีรานุวัตร 1 0 0 1 2 2 3 5 7
76 วัดสังฆราชา 1 0 0 1 2 1 2 4 5
77 สารสาสน์เอกตรา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 สองภาษาลาดพร้าว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 วัดบางปะกอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 0 5 0 5 4 0 2 2 6
81 เผดิมศึกษา 0 4 2 6 14 12 10 11 36
82 วัดประยุรวงศาวาส 0 3 1 4 14 11 11 10 36
83 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 0 2 2 4 7 6 12 10 25
84 วัดโพธิ์ทอง 0 2 1 3 12 12 8 10 32
85 ดวงวิภา 0 2 0 2 13 9 2 6 24
86 ลาซาล 0 2 0 2 11 6 7 5 24
87 วัดเวตวันธรรมาวาส 0 2 0 2 8 10 5 14 23
88 อรรถวิทย์ 0 2 0 2 7 4 3 9 14
89 พระแม่มารี 0 2 0 2 5 11 7 7 23
90 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 0 2 0 2 3 4 1 1 8
91 วัฒนาวิทยาลัย 0 1 3 4 16 8 10 2 34
92 ภารตวิทยาลัย 0 1 3 4 12 8 6 2 26
93 พิบูลอุปถัมภ์ 0 1 2 3 9 14 13 10 36
94 ราชวินิตประถมบางแค 0 1 2 3 9 10 5 10 24
95 วัดพลมานีย์ 0 1 2 3 9 3 2 4 14
96 วัดตะกล่ำ ประเวศ 0 1 2 3 7 14 8 10 29
97 เชิดเจิมศิลป์ 0 1 1 2 18 21 9 2 48
98 ถนอมพิศวิทยา 0 1 1 2 14 8 14 7 36
99 อัสสัมชัญธนบุรี 0 1 1 2 7 1 1 4 9
100 ประชานิเวศน์ 0 1 1 2 7 1 1 4 9
101 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 0 1 1 2 6 4 2 2 12
102 กงลี้จงซัน 0 1 1 2 4 0 0 0 4
103 วัดนาคปรก 0 1 0 1 5 7 7 4 19
104 ประถมนนทรี 0 1 0 1 5 7 5 5 17
105 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 0 1 0 1 4 4 2 0 10
106 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 0 1 0 1 3 7 4 3 14
107 อุดมศึกษา 0 1 0 1 3 6 9 12 18
108 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 0 1 0 1 3 4 6 8 13
109 สารสาสน์สุขสวัสดิ์ 0 1 0 1 3 4 4 5 11
110 ธนินทรวิทยา 0 1 0 1 2 4 2 6 8
111 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 0 1 0 1 2 4 2 5 8
112 วัดอัมพวา 0 1 0 1 2 0 1 1 3
113 วัดเกาะสุวรรณาราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
114 ราชบพิธ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
115 วัดลาดพร้าว 0 1 0 1 1 2 0 0 3
116 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
117 วัดสุทธาโภชน์ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
118 การเคหะท่าทราย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 พร้อมมิตรพิทยา 0 1 0 1 0 3 2 0 5
120 บูรณะศึกษา 0 0 4 4 14 12 7 7 33
121 ปราโมชวิทยารามอินทรา 0 0 2 2 6 4 12 10 22
122 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 0 2 2 3 0 1 0 4
123 กฤตศิลป์วิทยา 0 0 1 1 19 12 3 6 34
124 โชคชัย 0 0 1 1 8 12 6 5 26
125 เปี่ยมสุวรรณวิทยา 0 0 1 1 6 8 4 14 18
126 วัดกระจับพินิจ 0 0 1 1 6 1 0 0 7
127 จารุวัฒนานุกุล 0 0 1 1 6 0 5 1 11
128 วัดด่าน 0 0 1 1 5 8 4 9 17
129 วัดหงส์รัตนาราม 0 0 1 1 4 6 9 10 19
130 เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ 0 0 1 1 4 5 3 5 12
131 สุขฤทัย 0 0 1 1 4 1 4 2 9
132 วัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 0 0 2 2
133 วัดช่างเหล็ก 0 0 1 1 1 5 4 10 10
134 พิพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
135 อำนวยศิลป์ 0 0 1 1 0 0 1 0 1
136 วัดบางเตย 0 0 0 0 9 7 4 6 20
137 วัดพลับพลาชัย 0 0 0 0 8 13 16 6 37
138 วัดหนัง 0 0 0 0 7 16 14 14 37
139 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 6 6 15 12 27
140 สาธิตพัฒนา 0 0 0 0 6 6 8 8 20
141 แม่พระฟาติมา 0 0 0 0 6 4 3 8 13
142 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 0 0 5 15 15 7 35
143 ฐานปัญญา 0 0 0 0 5 12 4 5 21
144 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 0 0 0 5 11 4 6 20
145 ประชาภิบาล 0 0 0 0 5 10 0 2 15
146 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 5 8 4 5 17
147 ปาณยาพัฒนาการ 0 0 0 0 5 6 5 0 16
148 บ้านบางกะปิ 0 0 0 0 5 3 4 5 12
149 วิชากร 0 0 0 0 5 0 0 0 5
150 จินดามณี 0 0 0 0 4 7 4 14 15
151 วัดสัมพันธวงศ์ 0 0 0 0 4 4 2 3 10
152 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0 4 1 1 0 6
153 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 3 11 3 7 17
154 วัดชัยชนะสงคราม 0 0 0 0 3 8 8 5 19
155 ศุภกรณ์วิทยา 0 0 0 0 3 7 4 10 14
156 ผ่องพลอยอนุสรณ์ 0 0 0 0 3 4 3 4 10
157 บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 3 3 0 3 6
158 เพชรถนอม 0 0 0 0 3 1 0 2 4
159 ศุภวรรณ 0 0 0 0 3 0 1 4 4
160 วัดเลียบราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
161 วัดเจ้ามูล 0 0 0 0 2 8 12 16 22
162 โชคชัยหทัยราษฎร์ 0 0 0 0 2 8 11 7 21
163 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 0 0 0 0 2 7 9 14 18
164 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 5 2 0 9
165 วัดอุทัยธาราม 0 0 0 0 2 3 9 3 14
166 สุภาคมศึกษา 0 0 0 0 2 3 7 7 12
167 วัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 2 3 3 2 8
168 วัดใหม่ช่องลม 0 0 0 0 2 3 1 3 6
169 เพ็ญสมิทธิ์ 0 0 0 0 2 2 3 6 7
170 วัดศรีสุดาราม 0 0 0 0 2 2 2 1 6
171 วัดใหม่พิเรนทร์ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
172 วัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
173 สารสาสน์พิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
174 วัดศาลาแดง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
175 วัดพระยาทำ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
176 วัดชนะสงคราม 0 0 0 0 1 2 3 6 6
177 พิบูลประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 2 3 3 6
178 สวัสดีวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 2 5
179 ดาราคาม 0 0 0 0 1 1 4 4 6
180 วัดเจ้าอาม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
181 สมิทธิพงษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 อำนวยพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 สุเหร่าดอนสะแก 0 0 0 0 0 5 1 3 6
185 สุจิณณ์วดี 0 0 0 0 0 4 3 5 7
186 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 0 3 5 5 8
187 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
188 กสิณธรวิทยา 0 0 0 0 0 2 4 1 6
189 ศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) 0 0 0 0 0 2 3 2 5
190 ราชินีบน 0 0 0 0 0 2 2 1 4
191 บ้านขุนประเทศ 0 0 0 0 0 2 1 4 3
192 ชุมทางตลิ่งชัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
193 วัดหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
194 อรรถญาสาธิต 0 0 0 0 0 1 2 1 3
195 ทิวไผ่งาม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
196 คาเบรียลอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 วัดแสมดำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 แสงอรุณ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
199 วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
200 รางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 วัดคู้บอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 อำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
204 วัดพระเชตุพน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 วัดกระทุ่มเสือปลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 ทุ่งสองห้อง (คุปต้างเฐียรอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 แสงหิรัญวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 190 174 564 1,457 1,260 953 995 3,670