สรุปเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ได้  65  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 92 เหรียญ 
อันดับที่ 2  อนุบาลพิบูลเวศม์ ได้  45  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 71 เหรียญ 
อันดับที่ 3  พญาไท ได้  41  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้  35  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 80 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ราชวินิต ได้  33  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 6  คลองปักหลัก ได้  31  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 7  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) ได้  31  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 8  อนุบาลวัดนางนอง ได้  29  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 9  พระตำหนักสวนกุหลาบ ได้  27  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 10  วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ได้  25  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 11  อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ได้  21  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ประทุมอนุสรณ์ ได้  21  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 13  โสมาภานุสสรณ์ ได้  20  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ฤทธิยะวรรณาลัย ได้  20  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) ได้  19  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 16  วัดอมรินทราราม ได้  19  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 17  กฤตศิลป์วิทยา ได้  19  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ประถมทวีธาภิเศก ได้  19  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 19  บางขุนเทียนศึกษา ได้  19  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 20  เชิดเจิมศิลป์ ได้  18  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ได้  18  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 22  เสนานิคม ได้  18  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 23  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้  17  เหรียญทอง  32  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 24  โสมาภาพัฒนา ได้  17  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สายน้ำทิพย์ ได้  17  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 26  วลีรัตน์วิทยา ได้  17  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 27  โฆสิตสโมสร ได้  16  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 28  วัฒนาวิทยาลัย ได้  16  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ทุ่งมหาเมฆ ได้  15  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 30  อนุบาลวัดปรินายก ได้  14  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 31  เผดิมศึกษา ได้  14  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 32  บูรณะศึกษา ได้  14  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 33  วัดประยุรวงศาวาส ได้  14  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 34  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้  14  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 35  ถนอมพิศวิทยา ได้  14  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 36  ไทยนิยมสงเคราะห์ ได้  14  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 37  ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ได้  13  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 38  ราชวินิตประถมบางแค ได้  13  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 39  ดวงวิภา ได้  13  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 40  วีรสุนทร ได้  13  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 41  ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) ได้  13  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 42  วัดปลูกศรัทธา ได้  12  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 43  วัดโพธิ์ทอง ได้  12  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 44  ภารตวิทยาลัย ได้  12  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 45  ปัญญาศักดิ์ ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 46  เคหะชุมชนลาดกระบัง ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 47  วัดปากบึง ได้  12  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 48  สารสาสน์วิเทศบางบอน ได้  12  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 49  วัดบึงบัว ได้  11  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 50  โสมาภา ได้  11  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 51  วิชูทิศ ได้  11  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 52  วัดบางเตย ได้  11  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 53  ลาซาล ได้  11  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 54  สรรพาวุธวิทยา ได้  10  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   16  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 55  พิบูลอุปถัมภ์ ได้  10  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 56  วัดหงส์รัตนาราม ได้  10  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 57  บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) ได้  10  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 58  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ได้  9  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 59  วัดเวตวันธรรมาวาส ได้  9  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 60  วัดลานบุญ ได้  9  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 61  ไทยคริสเตียน ได้  9  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 62  วัดโสมนัส ได้  9  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 63  วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ได้  9  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 64  บ้านบางกะปิ ได้  9  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 65  วัดบุณยประดิษฐ์ ได้  9  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 66  วัดกก ได้  9  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 67  วัดพลมานีย์ ได้  9  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 68  วัดพลับพลาชัย ได้  8  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 69  โชคชัย ได้  8  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 70  สุดใจวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 71  อัสสัมชัญแผนกประถม ได้  8  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 72  วัดหนัง ได้  7  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 73  วัดตะกล่ำ ประเวศ ได้  7  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 74  ไผทอุดมศึกษา ได้  7  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 75  คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) ได้  7  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 76  วัดทิพพาวาส ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 77  วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) ได้  7  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 78  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้  7  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 79  อรรถวิทย์ ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 80  ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 81  บ้านนายเหรียญ ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 82  วัดชัยมงคล ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 83  วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 84  อัสสัมชัญธนบุรี ได้  7  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 85  ประชานิเวศน์ ได้  7  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 86  วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) ได้  6  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 87  วัดนาคปรก ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 88  เปี่ยมสุวรรณวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 89  ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้  6  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 90  สาธิตพัฒนา ได้  6  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 91  วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) ได้  6  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 92  ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม ได้  6  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 93  ปราโมชวิทยารามอินทรา ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 94  แม่พระฟาติมา ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 95  เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 96  จารุวัฒนานุกุล ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 97  วัดกำแพง ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 98  วัดกระจับพินิจ ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 99  วัดนาคนิมิตร ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 100  ฐานปัญญา ได้  5  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 101  พระแม่มารี ได้  5  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 102  สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้  5  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 103  ประชาภิบาล ได้  5  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 104  ประถมนนทรี ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 105  วัดด่าน ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 106  นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 107  บางกอกทวิวิทย์ ได้  5  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 108  ปาณยาพัฒนาการ ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 109  สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 110  เซนต์คาเบรียล ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 111  วิชากร ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 112  จินดามณี ได้  4  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 113  เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 114  วัดอุทัยธาราม ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 115  วัดสัมพันธวงศ์ ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 116  ตั้งพิรุฬห์ธรรม ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 117  วัดลาดปลาเค้า ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 118  หมู่บ้านเศรษฐกิจ ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 119  สุขฤทัย ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 120  ภาษานุสรณ์บางแค ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 121  พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 122  วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 123  วัดไทร ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 124  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 125  วัดบางประทุนนอก ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 126  กงลี้จงซัน ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 127  สีตบุตรบำรุง ได้  3  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 128  วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) ได้  3  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 129  วัดชัยชนะสงคราม ได้  3  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 130  ศุภกรณ์วิทยา ได้  3  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 131  ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) ได้  3  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 132  อุดมศึกษา ได้  3  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 133  อันวารุ้ลอิสลาม ได้  3  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 134  สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 135  สารสาสน์สุขสวัสดิ์ ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 136  ผ่องพลอยอนุสรณ์ ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 137  พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 138  วิจิตรวิทยา ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 139  มหาวีรานุวัตร ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 140  บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 141  วัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 142  เพชรถนอม ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 143  ศุภวรรณ ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 144  วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 145  วัดเลียบราษฎร์บำรุง ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 146  วัดเจ้ามูล ได้  2  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 147  โชคชัยหทัยราษฎร์ ได้  2  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 148  ธนินทรวิทยา ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 149  บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 150  สุภาคมศึกษา ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 151  วัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 152  วัดใหม่ช่องลม ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 153  เพ็ญสมิทธิ์ ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 154  วัดศรีสุดาราม ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 155  วัดใหม่พิเรนทร์ ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 156  วัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 157  ราชบพิธ ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 158  สารสาสน์พิทยา ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 159  วัดสังฆราชา ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 160  วัดศาลาแดง ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 161  แสงหิรัญวิทยา ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 162  วัดอัมพวา ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 163  วัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 164  สารสาสน์เอกตรา ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 165  วัดเกาะสุวรรณาราม ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 166  วัดช่างเหล็ก ได้  1  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 167  วัดพระยาทำ ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 168  วัดชนะสงคราม ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 169  พิบูลประชาสรรค์ ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 170  สุเหร่าทรายกองดิน ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 171  สวัสดีวิทยา ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 172  วัดลาดพร้าว ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 173  ดาราคาม ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 174  วัดเจ้าอาม ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 175  สองภาษาลาดพร้าว ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 176  สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 177  วัดสุทธาโภชน์ ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 178  วัดบางปะกอก ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 179  การเคหะท่าทราย ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 180  พิพัฒนา ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 181  สมิทธิพงษ์ ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 182  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 183  อำนวยพิทยา ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 184  สุเหร่าดอนสะแก ได้  0  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 185  สุจิณณ์วดี ได้  0  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 186  ธนบุรีศึกษา ได้  0  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 187  บ้านขุนประเทศ ได้  0  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 188  พร้อมมิตรพิทยา ได้  0  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 189  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้  0  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 190  กสิณธรวิทยา ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 191  ศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 192  ราชินีบน ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 193  ชุมทางตลิ่งชัน ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 194  วัดหนองใหญ่ ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 195  อรรถญาสาธิต ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 196  ทิวไผ่งาม ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 197  คาเบรียลอุปถัมภ์ ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 198  วัดแสมดำ ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 199  แสงอรุณ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 200  วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 201  อำนวยศิลป์ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 202  รางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 203  วัดคู้บอน ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 204  อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 205  อำนวยกนกศิริอนุสรณ์ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 206  วัดพระเชตุพน ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 207  วัดกระทุ่มเสือปลา ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 208  ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 209  ทุ่งสองห้อง (คุปต้างเฐียรอุทิศ) ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ