สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 23 12 4 39
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 14 9 6 29
3 พระตำหนักสวนกุหลาบ 10 6 2 18
4 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 9 8 4 21
5 อนุบาลพิบูลเวศม์ 9 7 9 25
6 พญาไท 8 6 5 19
7 ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 8 1 2 11
8 คลองปักหลัก 7 10 4 21
9 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 7 6 3 16
10 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 5 6 6 17
11 ไทยนิยมสงเคราะห์ 5 5 2 12
12 วัดปากบึง 5 2 2 9
13 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 5 2 2 9
14 วัดทิพพาวาส 5 2 0 7
15 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 5 0 1 6
16 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 4 7 3 14
17 อนุบาลวัดนางนอง 4 7 3 14
18 สายน้ำทิพย์ 4 3 3 10
19 วัดกก 4 2 2 8
20 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 4 1 6 11
21 วลีรัตน์วิทยา 4 0 2 6
22 วัดโสมนัส 4 0 1 5
23 วีรสุนทร 4 0 0 4
24 เสนานิคม 3 5 0 8
25 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 3 4 1 8
26 วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) 3 2 4 9
27 วัดหงส์รัตนาราม 3 2 2 7
28 วัดบึงบัว 3 1 1 5
29 โฆสิตสโมสร 3 0 1 4
30 วัดลานบุญ 2 3 2 7
31 อัสสัมชัญแผนกประถม 2 3 1 6
32 ราชวินิต 2 2 9 13
33 ประถมทวีธาภิเศก 2 2 3 7
34 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 2 1 5
35 เคหะชุมชนลาดกระบัง 2 1 3 6
36 วัดปลูกศรัทธา 2 1 1 4
37 สารสาสน์วิเทศบางบอน 2 1 1 4
38 วิชูทิศ 2 1 0 3
39 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 2 1 0 3
40 วัดกำแพง 2 1 0 3
41 วัดบุณยประดิษฐ์ 2 0 5 7
42 วัดอมรินทราราม 2 0 2 4
43 บางขุนเทียนศึกษา 2 0 2 4
44 ปัญญาศักดิ์ 2 0 2 4
45 ไผทอุดมศึกษา 2 0 1 3
46 ประทุมอนุสรณ์ 1 3 2 6
47 ราชวินิตประถมบางแค 1 2 3 6
48 วัดนาคนิมิตร 1 2 2 5
49 เซนต์คาเบรียล 1 2 2 5
50 วิจิตรวิทยา 1 2 2 5
51 ทุ่งมหาเมฆ 1 2 1 4
52 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 2 1 4
53 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 1 2 1 4
54 วัดชัยมงคล 1 2 0 3
55 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 1 1 3 5
56 โสมาภานุสสรณ์ 1 1 2 4
57 พิบูลอุปถัมภ์ 1 1 2 4
58 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 1 1 1 3
59 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1 1 1 3
60 วัดไทร 1 1 1 3
61 โสมาภาพัฒนา 1 1 0 2
62 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 1 1 0 2
63 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 1 0 2
64 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1 0 3 4
65 สุดใจวิทยา 1 0 3 4
66 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 1 0 2 3
67 อนุบาลวัดปรินายก 1 0 1 2
68 สรรพาวุธวิทยา 1 0 1 2
69 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 1 0 1 2
70 บ้านนายเหรียญ 1 0 1 2
71 สุเหร่าทรายกองดิน 1 0 1 2
72 โสมาภา 1 0 0 1
73 ไทยคริสเตียน 1 0 0 1
74 บางกอกทวิวิทย์ 1 0 0 1
75 วัดลาดปลาเค้า 1 0 0 1
76 หมู่บ้านเศรษฐกิจ 1 0 0 1
77 วัดบางประทุนนอก 1 0 0 1
78 อันวารุ้ลอิสลาม 1 0 0 1
79 มหาวีรานุวัตร 1 0 0 1
80 วัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 1 0 0 1
81 วัดสังฆราชา 1 0 0 1
82 แสงหิรัญวิทยา 1 0 0 1
83 สารสาสน์เอกตรา 1 0 0 1
84 สองภาษาลาดพร้าว 1 0 0 1
85 วัดบางปะกอก 1 0 0 1
86 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 0 5 0 5
87 เผดิมศึกษา 0 4 2 6
88 วัดประยุรวงศาวาส 0 3 1 4
89 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 0 2 3 5
90 วัดโพธิ์ทอง 0 2 1 3
91 วัดเวตวันธรรมาวาส 0 2 1 3
92 วัดอุทัยธาราม 0 2 1 3
93 ดวงวิภา 0 2 0 2
94 ลาซาล 0 2 0 2
95 บ้านบางกะปิ 0 2 0 2
96 อรรถวิทย์ 0 2 0 2
97 วัดนาคปรก 0 2 0 2
98 พระแม่มารี 0 2 0 2
99 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 0 2 0 2
100 วัฒนาวิทยาลัย 0 1 3 4
101 ภารตวิทยาลัย 0 1 3 4
102 วัดพลมานีย์ 0 1 2 3
103 วัดตะกล่ำ ประเวศ 0 1 2 3
104 เชิดเจิมศิลป์ 0 1 1 2
105 ถนอมพิศวิทยา 0 1 1 2
106 อัสสัมชัญธนบุรี 0 1 1 2
107 ประชานิเวศน์ 0 1 1 2
108 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 0 1 1 2
109 กงลี้จงซัน 0 1 1 2
110 วัดบางเตย 0 1 0 1
111 ประถมนนทรี 0 1 0 1
112 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 0 1 0 1
113 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 0 1 0 1
114 อุดมศึกษา 0 1 0 1
115 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 0 1 0 1
116 สารสาสน์สุขสวัสดิ์ 0 1 0 1
117 ธนินทรวิทยา 0 1 0 1
118 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 0 1 0 1
119 ราชบพิธ 0 1 0 1
120 วัดอัมพวา 0 1 0 1
121 วัดเกาะสุวรรณาราม 0 1 0 1
122 วัดลาดพร้าว 0 1 0 1
123 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 0 1 0 1
124 วัดสุทธาโภชน์ 0 1 0 1
125 การเคหะท่าทราย 0 1 0 1
126 พร้อมมิตรพิทยา 0 1 0 1
127 บูรณะศึกษา 0 0 4 4
128 ปราโมชวิทยารามอินทรา 0 0 2 2
129 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 0 2 2
130 กฤตศิลป์วิทยา 0 0 1 1
131 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 1 1
132 โชคชัย 0 0 1 1
133 เปี่ยมสุวรรณวิทยา 0 0 1 1
134 จารุวัฒนานุกุล 0 0 1 1
135 วัดกระจับพินิจ 0 0 1 1
136 วัดด่าน 0 0 1 1
137 เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ 0 0 1 1
138 สุขฤทัย 0 0 1 1
139 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 0 0 1 1
140 วัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) 0 0 1 1
141 วัดช่างเหล็ก 0 0 1 1
142 พิพัฒนา 0 0 1 1
143 อำนวยศิลป์ 0 0 1 1
144 วัดพลับพลาชัย 0 0 0 0
145 วัดหนัง 0 0 0 0
146 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0
147 สาธิตพัฒนา 0 0 0 0
148 แม่พระฟาติมา 0 0 0 0
149 ฐานปัญญา 0 0 0 0
150 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 0 0 0 0
151 ประชาภิบาล 0 0 0 0
152 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
153 ปาณยาพัฒนาการ 0 0 0 0
154 วิชากร 0 0 0 0
155 จินดามณี 0 0 0 0
156 วัดสัมพันธวงศ์ 0 0 0 0
157 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0
158 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0
159 วัดชัยชนะสงคราม 0 0 0 0
160 ศุภกรณ์วิทยา 0 0 0 0
161 ผ่องพลอยอนุสรณ์ 0 0 0 0
162 บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0
163 เพชรถนอม 0 0 0 0
164 ศุภวรรณ 0 0 0 0
165 วัดเลียบราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
166 วัดเจ้ามูล 0 0 0 0
167 โชคชัยหทัยราษฎร์ 0 0 0 0
168 สุภาคมศึกษา 0 0 0 0
169 วัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0
170 วัดใหม่ช่องลม 0 0 0 0
171 เพ็ญสมิทธิ์ 0 0 0 0
172 วัดศรีสุดาราม 0 0 0 0
173 วัดใหม่พิเรนทร์ 0 0 0 0
174 วัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) 0 0 0 0
175 สารสาสน์พิทยา 0 0 0 0
176 วัดศาลาแดง 0 0 0 0
177 วัดพระยาทำ 0 0 0 0
178 วัดชนะสงคราม 0 0 0 0
179 พิบูลประชาสรรค์ 0 0 0 0
180 สวัสดีวิทยา 0 0 0 0
181 ดาราคาม 0 0 0 0
182 วัดเจ้าอาม 0 0 0 0
183 สมิทธิพงษ์ 0 0 0 0
184 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 0 0 0 0
185 อำนวยพิทยา 0 0 0 0
186 สุเหร่าดอนสะแก 0 0 0 0
187 สุจิณณ์วดี 0 0 0 0
188 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0
189 บ้านขุนประเทศ 0 0 0 0
190 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 0 0 0
191 กสิณธรวิทยา 0 0 0 0
192 ศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) 0 0 0 0
193 ราชินีบน 0 0 0 0
194 ชุมทางตลิ่งชัน 0 0 0 0
195 วัดหนองใหญ่ 0 0 0 0
196 อรรถญาสาธิต 0 0 0 0
197 ทิวไผ่งาม 0 0 0 0
198 คาเบรียลอุปถัมภ์ 0 0 0 0
199 วัดแสมดำ 0 0 0 0
200 แสงอรุณ 0 0 0 0
201 วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) 0 0 0 0
202 รางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ 0 0 0 0
203 วัดคู้บอน 0 0 0 0
204 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 0 0 0 0
205 อำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 0 0 0 0
206 วัดพระเชตุพน 0 0 0 0
207 วัดกระทุ่มเสือปลา 0 0 0 0
208 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 0 0 0 0
209 ทุ่งสองห้อง (คุปต้างเฐียรอุทิศ) 0 0 0 0
รวม 247 223 198 668

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา นักวิชาการศึกษา โทร 086 445 9694 Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]