ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 794
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อัสสัมชัญธนบุรี สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 4
5 ลาซาล สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 4
6 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 6
7 สารสาสน์วิเทศบางบอน สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 7
8 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 8
9 ตั้งพิรุฬห์ธรรม สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 9
10 วัดบางเตย สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 9
11 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 9
12 บางกอกทวิวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 12
13 พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 12
14 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 12
15 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 15
16 โสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 16
17 วัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 17
18 อนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 17
19 โชคชัยหทัยราษฎร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 17
20 วัดตะกล่ำ ประเวศ สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 20
21 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 20
22 สีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 20
23 วลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 23
24 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 23
25 บ้านบางกะปิ สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 25
26 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 26
27 ราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 26
28 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 28
29 ผ่องพลอยอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 28
30 วิชูทิศ สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 28
31 กฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 31
32 วัดสัมพันธวงศ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 32
33 วีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 32
34 สาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 32
35 จินดามณี สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 35
36 ฤทธิยะวรรณาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 35
37 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 35
38 สายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 38
39 อนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 38
40 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร 66 ทองแดง 40
41 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 41
42 พระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 41
43 ไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 41
44 วัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 44
45 วัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 44
46 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 44
47 เพ็ญสมิทธิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 44
48 ประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 63 ทองแดง 48
49 สุขฤทัย สพป. กรุงเทพมหานคร 63 ทองแดง 48
50 เชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 62 ทองแดง 50
51 วัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 61 ทองแดง 51
52 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. กรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 52
53 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 59 เข้าร่วม 53
54 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สพป. กรุงเทพมหานคร 59 เข้าร่วม 53
55 อันวารุ้ลอิสลาม สพป. กรุงเทพมหานคร 59 เข้าร่วม 53
56 แม่พระฟาติมา สพป. กรุงเทพมหานคร 59 เข้าร่วม 53
57 ฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 57 เข้าร่วม 57
58 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 57 เข้าร่วม 57
59 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร 57 เข้าร่วม 57
60 พิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 55 เข้าร่วม 60
61 วัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร 54 เข้าร่วม 61
62 วัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 50 เข้าร่วม 62
63 วัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร 43 เข้าร่วม 63
64 โสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 42 เข้าร่วม 64
65 มหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร - -
66 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร - -
67 เผดิมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 99.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป. กรุงเทพมหานคร 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง 4
5 อัสสัมชัญธนบุรี สพป. กรุงเทพมหานคร 90.67 ทอง 5
6 วัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง 6
7 วัดตะกล่ำ ประเวศ สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง 6
8 บ้านบางกะปิ สพป. กรุงเทพมหานคร 89.67 ทอง 8
9 ประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 89.67 ทอง 8
10 ภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 88.33 ทอง 10
11 ดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง 11
12 สมิทธิพงษ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 12
13 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 86.67 ทอง 13
14 พระแม่มารี สพป. กรุงเทพมหานคร 86.67 ทอง 13
15 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 86.33 ทอง 15
16 ไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 86.33 ทอง 15
17 ถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 17
18 พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 17
19 สุขฤทัย สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 17
20 อนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 17
21 โสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 17
22 บางกอกทวิวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 22
23 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 22
24 ราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 84.67 ทอง 24
25 ปราโมชวิทยารามอินทรา สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง 25
26 ตั้งพิรุฬห์ธรรม สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 26
27 สารสาสน์สุขสวัสดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 26
28 กฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 28
29 ผ่องพลอยอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 28
30 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 28
31 วลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 31
32 สารสาสน์วิเทศบางบอน สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 31
33 บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) สพป. กรุงเทพมหานคร 82.67 ทอง 33
34 ประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 82.67 ทอง 33
35 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร 82.67 ทอง 33
36 โสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง 36
37 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 37
38 เพ็ญสมิทธิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 37
39 คลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 39
40 ฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 39
41 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 39
42 วัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 39
43 วัดลานบุญ สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 39
44 อรรถวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 39
45 เผดิมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 39
46 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 78.67 เงิน 46
47 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน 47
48 วัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร 77.67 เงิน 48
49 วิชูทิศ สพป. กรุงเทพมหานคร 77.67 เงิน 48
50 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 77.67 เงิน 48
51 โสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 77.67 เงิน 48
52 วัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 77.33 เงิน 52
53 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 77.33 เงิน 52
54 พระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 54
55 สีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 54
56 ฤทธิยะวรรณาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 76.67 เงิน 56
57 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 57
58 วัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 57
59 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 57
60 ศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 57
61 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 61
62 วีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 61
63 วิจิตรวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 75.67 เงิน 63
64 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 75.67 เงิน 63
65 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. กรุงเทพมหานคร 75.33 เงิน 65
66 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน 66
67 แม่พระฟาติมา สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 67
68 ประชาภิบาล สพป. กรุงเทพมหานคร 72.33 เงิน 68
69 ไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร 72.33 เงิน 68
70 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร 71.67 เงิน 70
71 วัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 71
72 วัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 70.67 เงิน 72
73 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) สพป. กรุงเทพมหานคร 70.67 เงิน 72
74 เชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 70.67 เงิน 72
75 จินดามณี สพป. กรุงเทพมหานคร 70.33 เงิน 75
76 วัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 76
77 วัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 68.67 ทองแดง 77
78 ประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 67.33 ทองแดง 78
79 พิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 65.33 ทองแดง 79
80 วัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 80
81 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร 62 ทองแดง 81
82 สาธิตพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 61.33 ทองแดง 82
83 วัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 54.33 เข้าร่วม 83
84 วัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม
85 มหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร - -
86 วัดศาลาแดง สพป. กรุงเทพมหานคร - -
87 วัดอัมพวา สพป. กรุงเทพมหานคร - -
88 วัดใหม่ช่องลม สพป. กรุงเทพมหานคร - -
89 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร - -
90 อนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 93.50 ทอง ชนะเลิศ
2 พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 87.33 ทอง 4
5 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 86.33 ทอง 5
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง 6
7 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง 6
8 ลาซาล สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 8
9 บางกอกทวิวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 83.67 ทอง 9
10 ไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 10
11 แม่พระฟาติมา สพป. กรุงเทพมหานคร 82.67 ทอง 11
12 บ้านบางกะปิ สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 12
13 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 81.67 ทอง 13
14 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 81.67 ทอง 13
15 วัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 81.50 ทอง 15
16 พระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 16
17 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 17
18 ฤทธิยะวรรณาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 79.33 เงิน 18
19 อุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 19
20 ธนินทรวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 20
21 สายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 77.67 เงิน 21
22 ผ่องพลอยอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 22
23 พร้อมมิตรพิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 76.67 เงิน 23
24 ภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 76.67 เงิน 23
25 สารสาสน์วิเทศบางบอน สพป. กรุงเทพมหานคร 76.67 เงิน 23
26 อนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 76.67 เงิน 23
27 ฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 75.67 เงิน 27
28 วัดตะกล่ำ ประเวศ สพป. กรุงเทพมหานคร 75.67 เงิน 27
29 วีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 75.33 เงิน 29
30 โชคชัยหทัยราษฎร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 75.33 เงิน 29
31 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 31
32 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 74.67 เงิน 32
33 วิชูทิศ สพป. กรุงเทพมหานคร 74.67 เงิน 32
34 วลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน 34
35 ไทยนิยมสงเคราะห์ สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 35
36 สุขฤทัย สพป. กรุงเทพมหานคร 72.67 เงิน 36
37 สองภาษาลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 72.33 เงิน 37
38 โสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 72.33 เงิน 37
39 ประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 39
40 โสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 71.33 เงิน 40
41 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 41
42 เชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 41
43 อนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 70.67 เงิน 43
44 วัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 68.33 ทองแดง 44
45 วัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 68.33 ทองแดง 44
46 สีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร 68.33 ทองแดง 44
47 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) สพป. กรุงเทพมหานคร 67.67 ทองแดง 47
48 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 66 ทองแดง 48
49 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 65.67 ทองแดง 49
50 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 65.33 ทองแดง 50
51 ประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 63.33 ทองแดง 51
52 วัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 62.67 ทองแดง 52
53 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. กรุงเทพมหานคร 62 ทองแดง 53
54 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร 61 ทองแดง 54
55 กฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 60.67 ทองแดง 55
56 วัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 56
57 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 59.67 เข้าร่วม 57
58 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร 58.67 เข้าร่วม 58
59 วัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 57.68 เข้าร่วม 59
60 จินดามณี สพป. กรุงเทพมหานคร 57.67 เข้าร่วม 60
61 ประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 56.67 เข้าร่วม 61
62 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) สพป. กรุงเทพมหานคร 56 เข้าร่วม 62
63 วัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 55.33 เข้าร่วม 63
64 อันวารุ้ลอิสลาม สพป. กรุงเทพมหานคร 55.33 เข้าร่วม 63
65 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 55 เข้าร่วม 65
66 วัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 54.33 เข้าร่วม 66
67 ราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม
68 วัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม
69 อัสสัมชัญธนบุรี สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม
70 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร - -
71 พิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
72 ไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สองภาษาลาดพร้าว สพป. กรุงเทพมหานคร 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สารสาสน์วิเทศบางบอน สพป. กรุงเทพมหานคร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จินดามณี สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง 4
5 อัสสัมชัญธนบุรี สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง 5
6 วัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง 6
7 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง 6
8 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง 8
9 ดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 9
10 บางขุนเทียนศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 10
11 พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 10
12 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 12
13 วัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 13
14 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 14
15 โชคชัยหทัยราษฎร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 78.50 เงิน 15
16 ธนบุรีศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 16
17 ประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 77.80 เงิน 17
18 กฤตศิลป์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 77.50 เงิน 18
19 ธนินทรวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 77.30 เงิน 19
20 วิชูทิศ สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 20
21 พระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 76.80 เงิน 21
22 อนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร 76.50 เงิน 22
23 ประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร 76.30 เงิน 23
24 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 24
25 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 75.50 เงิน 25
26 ไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 26
27 ลาซาล สพป. กรุงเทพมหานคร 74.50 เงิน 27
28 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 74.50 เงิน 27
29 ประชาภิบาล สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 29
30 ฤทธิยะวรรณาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 73.50 เงิน 30
31 ศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 31
32 บางกอกทวิวิทย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 72.50 เงิน 32
33 วัดนาคปรก สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 33
34 อนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 71.50 เงิน 34
35 ภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 35
36 ประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 36
37 วัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 37
38 วัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร 68.50 ทองแดง 38
39 ถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 39
40 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 67.70 ทองแดง 40
41 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 67.50 ทองแดง 41
42 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) สพป. กรุงเทพมหานคร 67.30 ทองแดง 42
43 สารสาสน์สุขสวัสดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 43
44 บ้านบางกะปิ สพป. กรุงเทพมหานคร 66.70 ทองแดง 44
45 วัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร 66.50 ทองแดง 45
46 วัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร 66.30 ทองแดง 46
47 คลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 66 ทองแดง 47
48 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร 65.50 ทองแดง 48
49 วิจิตรวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 49
50 ปราโมชวิทยารามอินทรา สพป. กรุงเทพมหานคร 64.50 ทองแดง 50
51 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 51
52 ไทยนิยมสงเคราะห์ สพป. กรุงเทพมหานคร 63.50 ทองแดง 52
53 พิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 63 ทองแดง 53
54 ดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร 62.50 ทองแดง 54
55 วัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร 62 ทองแดง 55
56 อันวารุ้ลอิสลาม สพป. กรุงเทพมหานคร 61.50 ทองแดง 56
57 สุภาคมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 61 ทองแดง 57
58 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สพป. กรุงเทพมหานคร 60.50 ทองแดง 58
59 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 59
60 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 58 เข้าร่วม 60
61 วัดบางเตย สพป. กรุงเทพมหานคร 57 เข้าร่วม 61
62 ผ่องพลอยอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 56 เข้าร่วม 62
63 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 55.50 เข้าร่วม 63
64 วัดสัมพันธวงศ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 55 เข้าร่วม 64
65 วัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 54.50 เข้าร่วม 65
66 แม่พระฟาติมา สพป. กรุงเทพมหานคร 54 เข้าร่วม 66
67 วีรสุนทร สพป. กรุงเทพมหานคร 53.50 เข้าร่วม 67
68 สายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 53 เข้าร่วม 68
69 ราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 52.50 เข้าร่วม 69
70 โสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 52 เข้าร่วม 70
71 เผดิมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 51 เข้าร่วม 71
72 ฐานปัญญา สพป. กรุงเทพมหานคร 50 เข้าร่วม 72
73 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 48 เข้าร่วม 73
74 อุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร - -
75 เคหะชุมชนลาดกระบัง สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 100 ทอง ชนะเลิศ
2 พระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยนิยมสงเคราะห์ สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 4
5 วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 5
6 เสนานิคม สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 6
7 คลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 7
8 วิจิตรวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 8
9 วัดสังฆราชา สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 9
10 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 10
11 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สพป. กรุงเทพมหานคร 63 ทองแดง 11
12 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 61 ทองแดง 12
13 วัดกก สพป. กรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 13
14 วัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 58 เข้าร่วม 14
15 วิชูทิศ สพป. กรุงเทพมหานคร 56 เข้าร่วม 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 813
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารสาสน์วิเทศบางบอน สพป. กรุงเทพมหานคร 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ประทุมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุขฤทัย สพป. กรุงเทพมหานคร 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 4
5 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 86.33 ทอง 5
6 ตั้งพิรุฬห์ธรรม สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 6
7 ภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 85.67 ทอง 7
8 พิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 8
9 วัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 8
10 บ้านบางกะปิ สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง 10
11 พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 83.67 ทอง 11
12 วัดสัมพันธวงศ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 83.67 ทอง 11
13 จินดามณี สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 13
14 ดวงวิภา สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 13
15 แม่พระฟาติมา สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 15
16 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 16
17 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 17
18 สีตบุตรบำรุง สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 17
19 อนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 17
20 สายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 78.67 เงิน 20
21 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 77.67 เงิน 21
22 วัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 77.67 เงิน 21
23 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 77.33 เงิน 23
24 วัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 75.33 เงิน 24
25 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 25
26 ราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 71.67 เงิน 26
27 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 71 เงิน 27
28 ฤทธิยะวรรณาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 69.67 ทองแดง 28
29 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 37.67 เข้าร่วม 29
30 ทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร 0 เข้าร่วม
31 ถนอมพิศวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร - -
32 ประชาภิบาล สพป. กรุงเทพมหานคร - -
33 ประถมนนทรี สพป. กรุงเทพมหานคร - -
34 วัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร - -
35 วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) สพป. กรุงเทพมหานคร - -
36 อัสสัมชัญธนบุรี สพป. กรุงเทพมหานคร - -
37 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) สพป. กรุงเทพมหานคร 95.67 ทอง ชนะเลิศ
2 อัสสัมชัญแผนกประถม สพป. กรุงเทพมหานคร 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกระจับพินิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 4
5 ภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 83.67 ทอง 5
6 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง 6
7 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง 6
8 สุภาคมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 8
9 วัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง ชนะเลิศ
2 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก สพป. กรุงเทพมหานคร 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เคหะชุมชนลาดกระบัง สพป. กรุงเทพมหานคร 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดไทร สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง 4
5 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 83.67 ทอง 5
6 วัดใหม่ช่องลม สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 6
7 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 80.67 ทอง 7
8 อนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 8
9 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร - -
10 อัสสัมชัญธนบุรี สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 341
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนาคนิมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนาคนิมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกระจับพินิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 81.33 ทอง 4
5 วัดกำแพง สพป. กรุงเทพมหานคร 80.67 ทอง 5
6 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 77.67 เงิน 6
7 ประชานิเวศน์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง ชนะเลิศ
2 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลาดปลาเค้า สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชานิเวศน์ สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 4
5 วัดกระจับพินิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 84.33 ทอง 5
6 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 6
7 ปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 7
8 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 7
9 วัดสัมพันธวงศ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 7
10 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 81 ทอง 10
11 อัสสัมชัญธนบุรี สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 11
12 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 336
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุเหร่าทรายกองดิน สพป. กรุงเทพมหานคร 83.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร 96.67 ทอง ชนะเลิศ
2 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อัสสัมชัญธนบุรี สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน 4
5 ศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) สพป. กรุงเทพมหานคร 66.67 ทองแดง 5
6 ตั้งพิรุฬห์ธรรม สพป. กรุงเทพมหานคร 64.33 ทองแดง 6
7 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 61 ทองแดง 7
8 วัดใหม่พิเรนทร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 58.33 เข้าร่วม 8
9 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 53.67 เข้าร่วม 9
10 ประชานิเวศน์ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
11 วัดกระจับพินิจ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
12 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยนิยมสงเคราะห์ สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลานบุญ สพป. กรุงเทพมหานคร 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โชคชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อัสสัมชัญธนบุรี สพป. กรุงเทพมหานคร 87.67 ทอง 4
5 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 5
6 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 6
7 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 7
8 ไทยนิยมสงเคราะห์ สพป. กรุงเทพมหานคร 77.33 เงิน 8
9 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 9
10 ปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 68.33 ทองแดง 10
11 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 66.67 ทองแดง 11
12 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) สพป. กรุงเทพมหานคร 65 ทองแดง 12
13 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 64 ทองแดง 13
14 โสมาภานุสสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 54 เข้าร่วม 14
15 ตั้งพิรุฬห์ธรรม สพป. กรุงเทพมหานคร - -
16 ประชาภิบาล สพป. กรุงเทพมหานคร - -
17 อัสสัมชัญแผนกประถม สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 332
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 331
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนาคนิมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 79 เงิน 4
5 อัสสัมชัญธนบุรี สพป. กรุงเทพมหานคร 78.67 เงิน 5
6 เซนต์คาเบรียล สพป. กรุงเทพมหานคร 77.67 เงิน 6
7 วัดใหม่พิเรนทร์ สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 7
8 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 70.33 เงิน 8
9 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 56.67 เข้าร่วม 9
10 วัดกระจับพินิจ สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 96 ทอง ชนะเลิศ
2 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกระจับพินิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 82.67 ทอง 4
5 วัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน 5
6 ปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 73.33 เงิน 6
7 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 7
8 เซนต์คาเบรียล สพป. กรุงเทพมหานคร 66.67 ทองแดง 8
9 วัดนาคปรก สพป. กรุงเทพมหานคร 64.33 ทองแดง 9
10 ประชาภิบาล สพป. กรุงเทพมหานคร - -
11 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สพป. กรุงเทพมหานคร - -
12 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อัสสัมชัญธนบุรี สพป. กรุงเทพมหานคร 86.33 ทอง 4
5 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 5
6 วัดกระจับพินิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 71.67 เงิน 6
7 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 70.67 เงิน 7
8 เซนต์คาเบรียล สพป. กรุงเทพมหานคร 66 ทองแดง 8
9 วัดนาคปรก สพป. กรุงเทพมหานคร 53.33 เข้าร่วม 9
10 ประชาภิบาล สพป. กรุงเทพมหานคร - -
11 ประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 326
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 62.33 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไทร สพป. กรุงเทพมหานคร 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ฤทธิยะวรรณาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลานบุญ สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางประทุนนอก สพป. กรุงเทพมหานคร 88.33 ทอง 4
5 ประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 87.33 ทอง 5
6 อัสสัมชัญแผนกประถม สพป. กรุงเทพมหานคร 86.67 ทอง 6
7 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 84.67 ทอง 7
8 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 8
9 ราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 77.33 เงิน 9
10 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 10
11 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 11
12 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 75.33 เงิน 12
13 วัดตะกล่ำ ประเวศ สพป. กรุงเทพมหานคร 74.33 เงิน 13
14 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 14
15 เซนต์คาเบรียล สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 324
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญแผนกประถม สพป. กรุงเทพมหานคร 94.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดไทร สพป. กรุงเทพมหานคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 92.67 ทอง 4
5 วัดนาคนิมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร 92.67 ทอง 4
6 วัดบางประทุนนอก สพป. กรุงเทพมหานคร 91.67 ทอง 6
7 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 90.33 ทอง 7
8 วัดลานบุญ สพป. กรุงเทพมหานคร 87.67 ทอง 8
9 ฤทธิยะวรรณาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 9
10 ประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 10
11 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง 11
12 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 78.67 เงิน 12
13 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ สพป. กรุงเทพมหานคร 78 เงิน 13
14 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 77.33 เงิน 14
15 วัดนาคปรก สพป. กรุงเทพมหานคร 76.33 เงิน 15
16 วัดปลูกศรัทธา สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 16
17 พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 75.67 เงิน 17
18 วัดตะกล่ำ ประเวศ สพป. กรุงเทพมหานคร 73.33 เงิน 18
19 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 72.33 เงิน 19
20 โฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 20
21 วัดกระจับพินิจ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
22 วัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร - -
23 เซนต์คาเบรียล สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 317
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 95.33 ทอง ชนะเลิศ
2 การเคหะท่าทราย สพป. กรุงเทพมหานคร 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบุณยประดิษฐ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 90.33 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เคหะชุมชนลาดกระบัง สพป. กรุงเทพมหานคร 96.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดไทร สพป. กรุงเทพมหานคร 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 92.67 ทอง 4
5 แม่พระฟาติมา สพป. กรุงเทพมหานคร 90.33 ทอง 5
6 วัดบางประทุนนอก สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง 6
7 ฤทธิยะวรรณาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง 7
8 สารสาสน์พิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 86.67 ทอง 8
9 อัสสัมชัญแผนกประถม สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 9
10 วัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 10
11 ภารตวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 82.67 ทอง 11
12 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 81.67 ทอง 12
13 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 13
14 ราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร 75.67 เงิน 14
15 วัดลานบุญ สพป. กรุงเทพมหานคร 74.67 เงิน 15
16 วัดตะกล่ำ ประเวศ สพป. กรุงเทพมหานคร 73.33 เงิน 16
17 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 73 เงิน 17
18 พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 64.33 ทองแดง 18
19 วัดนาคปรก สพป. กรุงเทพมหานคร 64.33 ทองแดง 18
20 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 63.33 ทองแดง 20
21 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 57.33 เข้าร่วม 21
22 ปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 54 เข้าร่วม 22
23 มหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร 54 เข้าร่วม 22
24 วัดประยุรวงศาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร - -
25 วัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร - -
26 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร - -
27 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สพป. กรุงเทพมหานคร - -
28 เซนต์คาเบรียล สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 315
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 314
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางประทุนนอก สพป. กรุงเทพมหานคร 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ฤทธิยะวรรณาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อัสสัมชัญแผนกประถม สพป. กรุงเทพมหานคร 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 89.33 ทอง 4
5 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 89.33 ทอง 4
6 บูรณะศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 6
7 ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 82.33 ทอง 7
8 วัดลานบุญ สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน 8
9 วัดตะกล่ำ ประเวศ สพป. กรุงเทพมหานคร 73.67 เงิน 9
10 เซนต์คาเบรียล สพป. กรุงเทพมหานคร 73.33 เงิน 10
11 พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 72.33 เงิน 11
12 แม่พระฟาติมา สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 12
13 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 69.67 ทองแดง 13
14 สรรพาวุธวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 69.33 ทองแดง 14
15 วัดพลมานีย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 15
16 ปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 64.33 ทองแดง 16
17 วัดนาคปรก สพป. กรุงเทพมหานคร 62.67 ทองแดง 17
18 วัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร 60.67 ทองแดง 18
19 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร - -
20 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร - -
21 วัดกระจับพินิจ สพป. กรุงเทพมหานคร - -
22 วัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร - -
23 วัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร - -
24 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร - -
25 ไผทอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 793
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกก สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน