ข่าวศูนย์วิชาการ
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการศิลปะ (นาฏศิลป์)
(โรงเรียนโฆสิตสโมสร)
 
ศูนย์วิชาการศิลปะ (นาฏศิลป์) ขอแจ้งผลการจับฉลากลำดับการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนโฆสิตสโมสร 
รายละเอียดคลิกที่นี่

 
วันจันทร์ ที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 11:57 น.