ข่าวศูนย์วิชาการ
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการศิลปะ (ทัศนศิลป์)
(โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส)
 
ขอให้โรงเรียนที่พานักเรียนมาเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(สาระทัศนศิลป์) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

ส่งนักเรียนได้ที่หน้าโรงเรียน เนื่องจากไม่มีสถานที่จอดรถให้ 

 
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:23 น.