ข่าวศูนย์วิชาการ
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการศิลปะ (นาฏศิลป์)
(โรงเรียนโฆสิตสโมสร)
 
ศูนย์วิชาการศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ขอแจ้งเรื่องขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการแข่งขัน
1. 
รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
    (ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ) กว้าง 9 เมตร ยาว 7.2 เมตร สูง 2.6 เมตร
2. 
รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
    (ห้องอนุบาล1/1) กว้าง 8.4 เมตร ยาว 4.4 เมตร
​3. 
รายการแข่งขันระบำมาตรฐานและรำวงมาตรฐาน
    (ห้องนาฏศิลป์) กว้าง 8.1 เมตร ยาว 6 เมตร
 
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:20 น.