สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มจร. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นางเสาวรส สร้อยทอง   081-3402330
2 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นางเสาวรส สร้อยทอง   081-3402330
3 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นางเสาวรส สร้อยทอง   081-3402330
4 โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นางเสาวรส สร้อยทอง   081-3402330
5 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นางเสาวรส สร้อยทอง   081-3402330
6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นางเสาวรส สร้อยทอง   081-3402330
7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นางเสาวรส สร้อยทอง   081-3402330

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางเสาวรส สร้อยทอง โทร 081-340 2330 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]