งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง ห้องประชุมตัณฑิกุล 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง ห้องประชุมตัณฑิกุล 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง ห้องประชุมตัณฑิกุล 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง ห้องประชุมดอนทอง 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง ห้องประชุมดอนทอง 24 ต.ค. 2562 13.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 - 216 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 - 223 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง สังคม 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง สังคม 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง สังคม 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มจร. ชั้น 1 ห้อง โถง 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มจร. ชั้น 1 ห้อง โถง 24 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางเสาวรส สร้อยทอง โทร 081-340 2330 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]