แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดบางแสม 39 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
2 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 26 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
3 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 52 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
4 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 15 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
5 โรงเรียนบ้านเกาะดอน 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
6 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 22 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
7 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 20 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนวัดดอนทอง 59 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
9 โรงเรียนวัดบางปลานัก 7 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 22 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 52 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 19 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
13 โรงเรียนวัฒนาลัย 9 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
14 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 26 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
15 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 27 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
16 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 14 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 11 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 9 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนวัดบางสาย 9 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
20 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 18 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
21 โรงเรียนบ้านบางข้าว 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 20 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนวัดลาดบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนวัดศรีมงคล 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนวัดสุขาราม 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนวัดหนามแดง 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 26 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 27 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
33 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 44 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
34 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 23 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 9 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
36 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 27 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
37 โรงเรียนวัดเทพราช 7 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
38 โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนวัดบางสมัคร 20 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนวัดเขาดิน 12 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 16 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 8 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 16 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
46 โรงเรียนสกัด ๘๐ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
47 โรงเรียนสันติภาพ 8 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
48 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 22 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางเสาวรส สร้อยทอง โทร 081-340 2330 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]