แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดศรีมงคล 14 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
2 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 15 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
3 โรงเรียนวัดดอนทอง 59 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
5 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 28 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนวัดบางแสม 39 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนวัดสุขาราม 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 18 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนอนุบาลขวัญตา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 52 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 20 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 20 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 20 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนศรีวรการ 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางเสาวรส สร้อยทอง โทร 081-340 2330 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]