แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดดอนทอง 59 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
2 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 52 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
3 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 10 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
4 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 52 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
5 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 20 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
6 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 26 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
7 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 28 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
8 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 18 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
9 โรงเรียนบึงสิงโต 17 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
10 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 15 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนมารดานฤมล 18 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
12 โรงเรียนวัดล่าง 23 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
13 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 16 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
14 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 27 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 44 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 20 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนวัดเทพราช 7 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 22 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 19 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
20 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 16 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
21 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนวัดอินทาราม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนวัดคลอง 18 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 21 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนวัดบางแสม 39 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
32 โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
33 โรงเรียนศรีวิทยา 8 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
34 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 16 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 19 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
36 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 14 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
37 โรงเรียนวัดบางเกลือ 21 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
38 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 21 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
39 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 8 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนวัดบางปรง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนวัดบางสมัคร 20 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนวัดบึงตาหอม 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 27 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนวัดสุขาราม 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนศรีวรการ 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 22 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 8 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนตลาดคลอง 16 14 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านบางข้าว 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
53 โรงเรียนพระพิมลเสนี 15 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
54 โรงเรียนวัดลาดยาว 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
55 โรงเรียนวัดศรีมงคล 14 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
56 โรงเรียนวัดสองคลอง 12 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
57 โรงเรียนวัดโพธาราม 10 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
58 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 14 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
59 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
60 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 11 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
61 โรงเรียนวัดตะพังคลี 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
62 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
63 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 7 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
64 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 20 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางเสาวรส สร้อยทอง โทร 081-340 2330 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]