แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������ ������������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดดอนทอง 59 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
2 โรงเรียนวัดล่าง 23 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
3 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 22 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
4 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 52 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
5 โรงเรียนวัดคลอง 18 9 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
6 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 21 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
7 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 12 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
8 โรงเรียนมารดานฤมล 18 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 26 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 44 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 20 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
12 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 26 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนวัดบางสมัคร 20 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
14 โรงเรียนวัดบางสาย 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนวัดบางแสม 39 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 21 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 25 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 27 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 20 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนพระพิมลเสนี 15 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
21 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 11 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
22 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 28 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 27 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนวัดเทพราช 7 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนศรีวรการ 7 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 22 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 9 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนบึงสิงโต 17 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนบ้านบางข้าว 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 20 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนวัฒนาลัย 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนวัดบางปลานัก 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 52 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนวัดบางเกลือ 21 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนวัดผาณิตาราม 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนวัดสองคลอง 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนวัดสุขาราม 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนวัดเขาดิน 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 15 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนสุเหร่าคู้ 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 26 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 9 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 6 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 9 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 9 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
64 โรงเรียนตลาดคลอง 16 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบึงเทพยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 22 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนวัดบางไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนสันติภาพ 8 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
71 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 11 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางเสาวรส สร้อยทอง โทร 081-340 2330 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]