แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������ ������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดดอนทอง 59 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
2 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 26 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
3 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 20 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 22 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
5 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 26 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
6 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนวัดศรีมงคล 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
12 โรงเรียนบึงเทพยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 20 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนวัดบางเกลือ 21 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
18 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 22 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
19 โรงเรียนตลาดคลอง 16 14 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
20 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 9 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
21 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
22 โรงเรียนวัดบางปลานัก 7 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
23 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
24 โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
25 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 20 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
26 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 16 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
27 โรงเรียนวัดบางสมัคร 20 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางเสาวรส สร้อยทอง โทร 081-340 2330 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]