แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������-���������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 52 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
2 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 21 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
3 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 52 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
4 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 26 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
5 โรงเรียนวัดคลองสวน 12 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
6 โรงเรียนวัดดอนทอง 59 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
7 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 27 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
8 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 20 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนคลองพานทอง 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 44 3 25% 9 75% 0 0% 0 0% 12
11 โรงเรียนวัดบางสมัคร 20 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
12 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 20 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 27 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนวัดสองคลอง 12 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 23 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
16 โรงเรียนวัดบางแสม 39 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
17 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 28 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
18 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
19 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 16 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
20 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 21 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
21 โรงเรียนสุจิปุลิ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
22 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 15 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
23 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนวัดดอนทราย 7 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
25 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 14 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
26 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 26 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
27 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 9 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนดาราสมุทร 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนบ้านคลอง 21 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 13 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนวัดหนามแดง 9 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนวัดบางผึ้ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
33 โรงเรียนวัดศรีมงคล 14 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
34 โรงเรียนจันทร์เจริญ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนตลาดคลอง 16 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านสีล้ง 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนมารดานฤมล 18 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนวัดล่าง 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนวัดสุขาราม 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนสันติภาพ 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 15 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
55 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 25 0 0% 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 6
56 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 22 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนวัดบางเกลือ 21 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
58 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 22 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 11 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
60 โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
61 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 22 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
62 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
63 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนวัดโพธาราม 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนศรีวิทยา 8 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
69 โรงเรียนวัดเขาดิน 12 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
70 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 20 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
71 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
72 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 9 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
73 โรงเรียนวัฒนาลัย 9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
74 โรงเรียนวัดคลอง 18 9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางเสาวรส สร้อยทอง โทร 081-340 2330 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]