แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������-������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดบางแสม 39 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
2 โรงเรียนวัดดอนทอง 59 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
3 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 52 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนมารดานฤมล 18 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
5 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 26 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
6 โรงเรียนวัดบางสมัคร 20 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนวัดบางเกลือ 21 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนวัดล่าง 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 44 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 21 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 52 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 20 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนตลาดคลอง 16 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางเสาวรส สร้อยทอง โทร 081-340 2330 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]